Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım, Test ve Dolum Personeli Dokümanları

Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım, Test ve Dolum Personeli Eğitimi Başvuru Şartları

EĞİTİM VE SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 1. Taşınabilir Ve Tekerlekli Yangın Söndürücü Muayene, Bakım Ve Dolum Elemanı Başvuru Ve Değerlendirme Formu  (ek’te mevcut)
 2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu (ek’te mevcut)
 3. Cari Kart Formu (ek’te mevcut)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. Diploma fotokopisi
 6. Sınav ve belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi
 • ÖĞRENİM: Eğitim ve Sınava katılmak isteyen adaylar aşağıdaki öğrenim şartı ile iş tecrübesi şartını sağlamalıdır.
 1. İlkokul mezunu olmak
 2. Dolum bakım kuruluşunda kısa süre de olsa bakım, dolum ve test konularında çalışmış olmak.  
  • Eğitim, Ücreti:  400 TL + %18 KDV = 472,00 TL (KDV dahil)
  • Sınav ve Sertifika Ücreti:  200 TL + %18 KDV = 236,00 TL (KDV dahil)
  • Toplam Ödenecek Ücret: 708,00 TL (KDV dahil)
 • Hesap No:  TSE Banka Hesabı,                                                                               
 • Şube: T. Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şubesi
 • Şube No: 884
 • İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Alıcı: Türk Standartları Enstitüsü
 • Dekont Açıklaması:   “  PBM-YANGIN EĞİTİMİ ÜCRETİ (AD-SOYAD)  “ 

 

İLETİŞİM:  Bilgen IŞIKLAR

Tel: (0312) 416 63 21

E-posta: fp_bilgenisiklar@tse.org.tr

 

Eğitimin amacı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tebliğ yayınlanarak mecburi uygulamada bulunan TS 11827 ‘’ İş yerleri-Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar’’ standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan ve almak isteyen kuruluşların ‘’bakım ve dolum personelinin’’ standartta atıf yapılan TSE ISO/TS 11602-2 Standardı gereği ‘’Periyodik bakım, dolum, test, onarım, periyodik muayene ve bakım hizmetleri’’ konusunda en az 32 saatlik eğitim almaları ve eğitimin sonunda sınavdan başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bakım ve dolum personeline ilgili yönetmelik ve standartların tanıtılması, yangın söndürme cihazları, cihazlarda kullanılan söndürücü maddeler, muayene, bakım, test, bakım hizmetleri vb. konularda bilgilerin aktarılması.

 Eğitimin İçeriği

TSE’nin tanıtımı, görevleri, misyonu, vizyonu

Yangın, yangın sınıfları, yangının oluşumu, yangına müdahale

Konuyla ilgili standartlar ve yönetmelikler

TS 11827 Standardı hakkında bilgilendirme

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi(HYB) işlemleri

HYB İncelemelerinde alınması veya görülmesi gereken dokümanlar

Yangın söndürme cihazlarının tanıtılması

Yangın söndürme cihazlarında kullanılan yangın söndürme maddeleri

Yangın söndürme cihazlarının muayene , bakım, yeniden doldurma işlemleri

Hidrostatik dayanıklılık/ basınç deneyleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar

Eski Siteye Dön