İTHALAT

Prosedürler

DUYURU: Ticaret Bakanlığı 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Bakanlık bildirim ve talimatları doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı prosedür çalışmalarımız, hizmet içi 01.09.2020 tarihli ve 254807 sayılı yazımızla yayımlanmış olup aşağıda "Dökümanlar" bölümünde ekli şekilde yer almaktadır. Şu anda sistemlerimizde güncelleme çalışmaları devam ettiğinden, aşağıda verilen prosedür linklerinden güncel prosedürlere ulaşılamamaktadır, lütfen prosedürleri "Dokümanlar" bölümünden takip ediniz.

Bahse konu güncel prosedürler, 1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile yapılacak yeni başvurularda uygulanacaktır. 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde yapılmış olmakla beraber denetimi devam eden başvurularda, mümkün olduğunda prosedürlerin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

Başvuruda bulunan firmalar ve yetkililerinin konuya ilişkin bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.


Ticaret Bakanlığının 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında Enstitümüzce gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin prosedürlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Prosedür linkleri (metnin üzerine tıklayınız): -GÜBRE PROSEDÜRÜ HARİCİNDE LİNKLER GÜNCEL DEĞİLDİR, AŞAĞIDA DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEN İNDİRİNİZ-

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Araç Parçalarının İthalat Denetimi (25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Faaliyetlerde esas alınan ve hizmete özel nitelikte olmayan bilgi ve belgelere (örneğin matbu taahhütnameler, formlar vb.), prosedürlerin sonunda yer alan doküman tablolarından doğrudan ulaşılabilmektedir. Belirtilen tablolarda bağlantısı oluşturulmuş olan form ve diğer belgelere ilgili bağlantılardan erişilememesi ve hata alınması durumunda, ithalatKoordinasyonMud@tse.org.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz.


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön