Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

 

MESLEĞİN TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

EOQ Çevre Yönetim Sistemi personel belgelendirme şeması kapsamında TSE-PBM tarafından personel belgelendirmesi gerçekleştirilen kategoriler ve bu kategorilerin tanımladığı yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

 

Çevre Yönetim Temsilcisi:

Normatif şartları  (TS EN ISO 14000 serisi vb.) esas alan bir çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan kişidir. Çevre Yöneticisi, Çevre ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel çevre yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Çevre Yöneticisi, Çevre yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır. Bunların dışında Çevre Yönetim Sistemi standardında belirlenmiş olan görevleri yerine getirmek.

 

Çevre Yöneticisi:  Norm şartları  (TS EN ISO 14000 serisi vb.) esas alan bir Çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan kişidir. Çevre Yöneticisi, Çevre ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel Çevre yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Çevre Yöneticisi, Çevre yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır.

 

Yukarıda belirtilen becerilere ilave olarak, Çevre Yöneticisi, kuruluşunun sürdürülebilir iş başarısı doğrultusunda Çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kullanır. Bunu gerçekleştirirken ilgili tarafların taleplerini, piyasa şartlarını ve kuruluşun çevresini dikkate alır. 

 

Çevre Yöneticisi, ileri yönetimsel kavramlar hakkında bilgi sahibidir ve ileri yönetimsel kavramları kuruluşta uygular. Modeller ve sistemler bilgisi doğrultusunda, farklı standartların şartlarını kuruluşun yönetim sistemine entegre edebilir. Kuruluş bünyesinde tetkik programı yöneticisi görevlerini yerine getirebilir.

 

İstatistik dâhil, uygun yöntemleri kullanarak Çevre ile ilişkili verileri analiz edebilir, değerlendirebilir ve sunabilir ve bu verileri kararların alınması için kullanabilir.

 

Çevre Yöneticisi, müşteri beklentilerini belirler ve kuruluş içinde temsil eder. Kuruluşun tüm seviyelerinde Çevre ile ilişkili konular hakkında bilgi, tavsiye ve eğitim sağlar ve Çevre yönetim sisteminin uygulanmasını teşvik eder.

 

Çevre Aday Yöneticisi: Çevre Yöneticisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi ve Çevre yönetimi tecrübesi şartları aranmayan kişiyi ifade eder

 

Çevre Tetkik Görevlisi:  TS EN ISO 19011’e göre Çevre ile ilişkili tetkikleri (birinci taraf, ikinci taraf, sistem, süreç ve yasal şartlara uygunluk denetimleri) tek başına veya bir tetkik ekibinin parçası olarak başlatabilen, planlayabilen ve gerçekleştirebilen kişi.

 

Çevre Aday Tetkik Görevlisi: Çevre Tetkik Görevlisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi, Çevre yönetimi tecrübesi ve tetkik tecrübesi şartları aranmayan kişiyi ifade eder

 

Eski Siteye Dön