Radar Muayenesi Hizmeti

Genel Bilgi

Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla mobil ve sabit Hız İhlal Tespit Donanımları (HİTD) ile hız kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde hatalı ölçüm yapılmasının önlenmesi amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde “Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Bu kapsamda hâlihazırda kullanılan ve yeni kullanıma alınacak HİTD’lerin ölçüm doğruluğunun tespiti için saha ve saha haricinde muayene yapmak üzere, uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkisine sahip olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilendirildi.
 
 
Araçların anlık hızlarının tespitinde kullanılan radarların Yönetmelik’te belirtilen ölçüm sınırlarına uyup uymadığının tespiti için, HİTD kullanıcılarının https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden her bir mobil HİTD için ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Eski Siteye Dön