ADR Tank Tasarım Uzmanı

ADR TANK TASARIM UZMANI EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

ÖĞRENİM:

Aday;  Makine, Metalurji ve Malzeme, Kimya, Endüstri alanlarında mühendislik veya teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini  tamamlamış veya Makine Teknikerliği Bölümü mezunu olmalıdır.

EĞİTİM:

Aday; İlgili daldaki Standart (TS EN 12493, TS EN 13094, TS EN 14025) (2 gün) ve Mevzuatların (ADR) (1 gün) şartlarını kapsayacak şekilde 4 günlük (32 saatlik) (3 gün teorik, 1 gün uygulama) Tasarım Uzmanı Eğitimini alacaktır. 

SINAV:

TS EN 12493, TS EN 13094, TS EN 14025 standartlarından kişinin başvurduğu, belgelendirme talebinde bulunduğu ve eğitim aldığı standart için gireceği sınavda 1.oturum olarak tanımlanan 25 adet çoktan seçmeli soru için 60 dakika, 2. oturum olarak tanımlanan klasik tipte 1 adet uygulama sorusu için ise 120 dakika süre verilir.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1) ADR Personel Belgelendirme Programları İçin Başvuru Formu

2) Belgeli Personel Taahhütnamesi Ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu

3) Başvuru ücreti makbuzu/dekontu

4) Cari Kart Formu

5) Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6) Diploma fotokopisi

 

BELGE SÜRESİ: Tasarım Uzmanı Belgesi için geçerlilik süresi 5 yıldır.

EĞİTİM VE SINAV ÜCRETİ:  5000 TL + %18 KDV = 5.900,00 TL dir.

Hesap No:              TSE Banka Hesabı,      T. Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şubesi

                                Şube No: 884,              İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

Alıcı: Türk Standartları Enstitüsü

Dekont Açıklaması:   “  PBM-TASARIM UZM EĞİTİMİ ÜCRETİ (AD-SOYAD)  “ 

 TASARIM UZMANI EĞİTİMİ BAŞVURUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Duyuru yayınlandıktan sonra Başvuru yapmadan önce kontenjan durumunu (sınırlı kontenjan sebebi ile) adr-pbm@tse.org.tr  adresinden veya 0312 416 63 21 no’lu telefondan teyit ettikten sonra başvuru yapılabilecektir. Başvuru için gerekli tüm formlar ek’te mevcuttur.

Eğitim için ayrılan kontenjanın dolması sebebiyle yedek olarak başvuru alımı yapılacaktır, Yedek Başvurular için; Başvuru formunun sadece 1. Sayfasını (bilgisayar ortamında)  doldurup göndermeniz yeterlidir. 

Tüm Başvuru formları taratılmış olarak adr-pbm@tse.org.tr mail adresine gönderilerek başvuru işlemleri yapılacaktır,

(Dileyenler için; imzalı nüsha olması sebebiyle “ Başvuru Formunun 2. sayfası ve Taahhütname “ taratılmış, diğer formlar ise Bilgisayar ortamında düzenlenerek de gönderilebilir.

Gönderilen tüm formların başvuru uygunluğu incelendikten sonra tarafınıza e-posta adresiniz üzerinden Başvurunuz tamamlanmıştırşeklinde Bilgilendirme maili gönderilecektir. 

Başvurunuzun tamamlandığını belirten e-posta tarafınıza ulaştıktan sonra; Başvuru işlemleriniz bitmiş sayılacaktır ve belirtilen yer, gün ve saatte eğitim salonunda bulunabilirsiniz, 

(Başvurunuz tamamlanmıştır şeklinde e-posta teyidi olmadan eğitim ve sınav programına katılmak üzere eğitim salonuna gelen kişiler, eğitim ve sınav programına dahil edilmeyecek olup, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir)

Program 4 gün eğitim ve 1 gün sınav olmak üzere toplam 5 gün olmakla beraber konaklama katılımcıların sorumluluğundadır. 

Cari Kart Formu; Fatura işlemleri için istenmektedir,

        Firma için hazırlanacak faturaların ödemeleri; Firma tarafından yapılmalı ve cari kart üzerindeki ilgili bölüm Firma adına doldurulmalıdır.

        Şahıs  için hazırlanacak faturaların ödemeleri; Şahıs ya da herhangi bir kişi tarafından yapılabilir ve cari kart üzerindeki ilgili bölüm katılımcı adına doldurulmalıdır.

 

İLETİŞİM:  Yeşim EVRENOSOĞLU

                   Tel:  0 312 416 63 21

                   E-posta: adr-pbm@tse.org.tr

 

 


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön