KOBİler ve Standardizasyon

KOBİler ve Standardizasyon

KOBİ’ler standart hazırlama aşamalarında yer alarak üretim koşullarının standarda yansımasını sağlayabilecek ve bu sayede ticari engeller ortadan kalkacaktır. Standardizasyon araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olduğu için işletmelerin mevcut imkânları ile ulaşamayacakları ar-ge verilerine ulaşmaları kolaylaşacaktır.

Standardlar KOBİ’lere pazar imkânları ve potansiyeli hakkında bilgi sağlayacağı için yeni girişim olanakları ve pazar erişimi konusunda KOBİ’lere fikir verecektir. Standartlar, önerdikleri pratik çözümler ile üretim ve hizmet sunumu konusunda KOBİ’lere bilgi akışı sağlayacak ve müşteri memnuniyetini artıracaktır. Standardizasyon faaliyetleri pazarda ortak bir anlayış oluşmasını desteklemekte ve ürünlerin belgelendirilmesine (ürüne kalite işareti iliştirilmesine) temel teşkil etmektedir.

Standartları ortaya koyanlar pazara da hâkim olmaktadır. Başka bir deyişle, standartların gelişmesine katkıda bulunanlar ilgili pazarlara çok daha kısa süre içerisinde ulaşabilme fırsatını elde etmektedir. Bu çalışmalara katılmayanlar ise, çoğunlukla rakiplerinin baskısı nedeniyle kısa süre içerisinde uyum sağlamak zorunda kalmakta ve yüksek uyum maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadır. Standardizasyon, tek bir firmadan tüm ülke ekonomisine kadar başarılı olmanın temel faktörlerinden birisini oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı KOBİ’lerin standardizasyon bilgisi artırılmalı ve KOBİ’ler standart hazırlama çalışmalarında yer almalıdır.

Bu nedenle TSE;

  • Standardizasyon faaliyetleri ile ilgili KOBİ’lerde farkındalık yaratmak,
  • Bilgi paylaşımını sağlamak ve artırmak,
  • İşbirliğini artırmak,
  • Standard hazırlama çalışmalarına KOBİ’lerin katılımını artırmak,
  • Ülke görüşünün sektör tarafından oluşturulmasına katkı sağlamak,
  • KOBİ’lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun çalışmaları yapmak

için çalışmalarını sürdürmektedir.

Enstitümüzün tam üyesi olduğu standardizasyon kuruluşlarının KOBİ’lerin standardizasyon faaliyetlerine katılımı konusunda verdiği bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.iso.org/iso-and-smes.html

https://www.iec.ch/about/mediatech/videos/iec_sme/smes.htm

https://www.cencenelec.eu/sme/Pages/default.aspx

KOBİ'ler için CEN/CENELEC e-Öğrenme Kursu

TSE'nin KOBİ'lere yönelik gerçekleştirilen standardizasyon alanında farkındalığı arttırmaya dair faaliyet raporuna buradan erişebilirsiniz.

Eski Siteye Dön