Standardizasyon Faaliyetleri

Standardizasyon

Standardizasyon, tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır.

Standartlar, ilgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulmuş, üzerinde uzlaşma sağlanmış, ortak ve tekrar eden kullanımlar için hazırlanan, yetkili bir kurumca onaylanmış, uygulanması zorunlu olmayan dokümanlardır. Özel sektör, KOBİler, üniversiteler, kamu, dernek ve birlikler gibi sivil toplum örgütleri ilgili paydaşlar arasında yer almaktadır. Ürün, hizmet, proses ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, süreçleri (imalat, yönetim vb.) iyileştirmek, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, ticari engelleri kaldırmak, yeni pazarlara açılımı sağlamak, çevreyi korumak, can ve mal emniyetini sağlamak gibi amaçlar için hazırlanırlar. Standartlar, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ön plânda tutan, ürünlerin bir örnek, kaliteli, kullanım amacına elverişli ve özellikle ekonomik olarak üretilmelerini öngören, bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını esas alan doğrulukları ispatlanmış dokümanlardır.

 

Standart tasarılarına görüş vermek için;

Ulusal, bölgesel ve uluslararası standart tasarılarına görüş vermek isteyen kişiler önce https://intweb.tse.org.tr den üye olarak tercih ettikleri konularda görüşlerini TSE'ye iletebilir.

iletişim için: shmb@tse.org.tr

TSE tarafından yayımlanan standartların kodlanması

TS 1 -> Ülkemize özgü olarak hazırlanmış ve Türk Standardı olarak TSE tarafından yayımlanmış milli standartlar bu şekilde kodlanmaktadır.

TS EN 206 -> CEN/CENELEC tarafından hazırlanarak yayımlanmış ve TSE tarafından uyumlaştırılmış standartlar bu şekilde kodlanmaktadır.

TS ISO 8422 -> ISO tarafından hazırlanarak yayımlanmış ve TSE tarafından uyumlaştırılmış standartlar bu şekilde kodlanmaktadır.

TS EN ISO 9001 -> ISO ve CEN tarafından kabul edilip EN ISO olarak yayımlanmış; daha sonra TSE tarafından uyumlaştırılmış standartlar bu şekilde kodlanmaktadır.

Eski Siteye Dön