Ulusal Standardizasyon

Ulusal Standardizasyon

Ülkemizde standart hazırlamak üzere yetkilendirilmiş kuruluş, Türk Standardları Enstitüsüdür.   Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Standartların uygulanması ihtiyari olmak ile birlikte ilgili bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir.

Türk standartları, uluslararası standart hazırlama ilkelerine paralel olarak tüm ilgili tarafların katılımıyla hazırlanmaktadır. Bu bakımdan standartlar bütün ilgili tarafların ortak bir çalışmasının ürünüdür.

Türk standartları, faaliyet dönemleri itibariyle hazırlanan iş programları çerçevesinde Teknik Komiteler tarafından hazırlanarak TSE Teknik Kurulu tarafından kabul edilmektedir.

Teknik Komiteler, standardizasyon faaliyetleri ile ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak, standart hazırlamak ve tercüme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan komitelerdir. Teknik Komiteler, kendi alanlarında bilgi birikimi ve tecrübesi olan uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler TSE'nin kadrolu personeli olmayıp standart hazırlama faaliyetleri kapsamında gerekli çalışmaları yürütürler.

Standart hazırlama faaliyetlerine katılmak ve görüş vermek isteyen kişiler https://intweb.tse.org.tr adresinden kayıt olduktan sonra ‘Görüşlerim’ menüsü altında ‘Posta Gruplarım’ linkinden grup (ICS) seçerek üyelik işlemini gerçekleştirebilir.

Eski Siteye Dön