Uluslararası Standardizasyon

ISO

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO (International Standardization Organization) uluslararası standart geliştiren ve yayımlayan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 164 ülkeden üyesi bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. TSE, ISO (International Standardization Organization) ‘ nun 1956 yılından beri tam üyesidir.

ISO üyesi olan ulusal standardizasyon kuruluşları, paydaşlarının ilgilendiği teknik komite çalışmalarına katılımcı üye ya da gözlemci üye olarak katılabilir. Ulusal seviyedeki tüm paydaşlar;  ülkemizdeki Ayna Komite platformları üzerinden uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılabilir.

Çalışmalara gözlemci üye olarak katılım sağlandığında;

Komite dokümanlarına erişebilir; dokümanlara görüş verebilir, toplantılara katılabilir fakat çalışma gruplarına uzman bildiremez.

 

Çalışmalara katılımcı üye olarak katılım sağlandığında;

İlgilendiği komitenin çalışmalarına aktif katılacağını bildirdiğinde ilgili komitenin görüş dokümanlarıyla ilgili oylama yükümlülüğü vardır; toplantılara mümkün olduğunca katılmalıdır.

 

TSE, ISO’nun halihazırda 41 Teknik komite (TC) ve 46 Alt Komitesine (SC) tam üyedir. ISO’nun Politika Geliştirme Komiteleri Gelişmekte olan ülkelerle ilgili komite (DEVCO), Uygunluk değerlendirmesi komitesi (CASCO) ve Tüketiciler komitesi (COPOLCO)’ nun aktif üyesidir. Referans materyalleri komitesi (REMCO)’ nin gözlemci üyesidir.

 

Eski Siteye Dön