Uluslararası Standardizasyon

IEC

IEC, uluslararası standartlar geliştiren ve elektro-teknoloji alanında uygunluk değerlendirme sistemlerini işleten, 1906 yılında İsviçre Kanunlarına göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. IEC’ de, her ülkeyi bir Ulusal Komite üye olarak temsil edebilir. TSE, IEC (International Electrotechnical Commission)’nin 1956 yılından beri tam üyesidir. IEC’nin bazı teknik ve alt komitelerine tam üye bazılarına gözlemci üye olarak katılmaktadır. IEC’nin belgelendirme organı IECEE/MC ve CB üyesidir. TSE, uzun yıllar IEC finans komitesi üyeliği yapmıştır.

IEC üyesi olan ulusal komiteler, paydaşlarının ilgilendiği teknik komite çalışmalarına katılımcı üye ya da gözlemci üye olarak katılabilir. Ulusal seviyedeki tüm paydaşlar;  ülkemizdeki Ayna Komite platformları üzerinden uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılabilir.

Çalışmalara gözlemci üye olarak katılım sağlandığında;

Komite dokümanlarına erişebilir; dokümanlara görüş verebilir, toplantılara katılabilir fakat çalışma gruplarına uzman bildiremez.

Çalışmalara katılımcı üye olarak katılım sağlandığında;

İlgilendiği komitenin çalışmalarına aktif katılacağını bildirdiğinde ilgili komitenin görüş dokümanlarıyla ilgili oylama yükümlülüğü vardır; toplantılara mümkün olduğunca katılmalıdır.

Eski Siteye Dön