ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ

Genel Bilgi

Enstitümüz; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenserleri, 2000 kg üstü kantarlar olmak üzere ölçü aletlerinin muayenelerine 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden Şubat ayı sonuna kadar alınacak olup, yapılacak planlama sonrası yıl içerisinde muayeneler gerçekleştirilecektir. Planlama sürecinde başvuru yapan firmalarla koordineli bir şekilde süreç yürütülecektir.

 

https://basvuruportal.tse.org.tr/ bulunan ölçü aleti başvuru kılavuzunda başvuru ile ilgili tüm bilgiler bulunmaktadır. Ödemeler başvuru sırasında online bir şekilde yapılabilmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE hangi ölçü aletlerinin muayenelerini yapmaktadır?

Su dışındaki diğer sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri, hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, Akaryakıt, LPG ve Tanker sayaçları, Aks Kantarları, Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların periyodik, stok ve ilk muayeneleri 01.01.2020 tarihi itibariyle Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Ölçü aleti muayene başvuruları ne zaman yapılır?

Periyodik muayene başvuruları her yılın Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılması zorunludur. Tamir ayar sonrası ilk muayene başvuruları, tamir ayar işlemi gördükten sonra 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Muayeneler yapıldıktan sonra raporlar nasıl iletilecektir?

Raporlar başvuru esnasında verilen eposta adresinize gönderilecektir.

 

Muayenelerde ölçü aletlerinin sağlaması gereken Maksimum İzin Verilebilir (MİH) hata değerleri değişti mi? Nereden öğrenebilirim?

MİH değerlerinde her hangi bir değişiklik yapılmamış olup, "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği"nde MİH değerleri verilmektedir.

 

Muayene tarihi (Damga geçerlilik tarihi) geçmiş ölçü aletlerinde nasıl bir süreç işletilecektir?

Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği veya damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, bu durum muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçlarını da içeren muayene raporu gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

Muayene ücreti nasıl ödenir?

Muayene ücreti, başvuru sırasında ölçü aleti bilgilerinizi kaydettikten sonra ödenecek miktar otomatik olarak hesaplanmakta, kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilmektedir. Muayene ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ölçü aletinin Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkarsa nasıl bir yol izlenir?
 

TSE yetkililerince yapılan Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkması durumunda, ölçü aleti TSE yetkililerince mühürlenir. Kullanıcı İl Müdürlüğünün yerinde denetimi gerekmeyen durumlar haricinde yetkili tamir ayar servisine başvurur. Uygunsuzluk giderildikten sonra https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden, tamir ayar servisinin düzenleyeceği Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı sisteme yüklenmek suretiyle başvuruda bulunulur. 

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene süreleri nasıl takip edilmektedir?

Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alır. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınır.

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına nasıl ulaşılabilir?

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına http://msurapor.sanayi.gov.tr/TartiAlet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Tamir ayar servisleri periyodik muayene dışı tamir ve bakım sonrası mühür sökme tutanağını portal.sanayi.gov.tr den indirip dolduruyorlardı. Şimdi mühür sökme tutanağı nereden indirilecek? tamir ayar servisleri nasıl başvuru nasıl yapılacak?

Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı'nın bakanlığımızın web sayfasından indirilebilmektedir. (İndirmek için tıklayınız.) Tamir ayar sonrası başvuru aşamasında TSE başvuru portalına yüklenmesi gerekmektedir.

 

Tamir ayar servislerinin etalon ve mastermetre gibi aletlerinde kalibrasyonu hangi firmalardan kabul ediyorsunuz? TSE kalibrasyonlarını yapabiliyor mu?

Akredite laboratuarların sertifikaları kabul edilecektir. Bazı ekipmanların kalibrasyonları TSE tarafından da yapılabilmektedir. Laboratuvarlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

 

Muayene planlamaları esnasında tamir ayar servislerine bilgi verilecek mi?

Planlama aşamasında başvuru esnasında bilgileri verilen irtibat kişisi ile iletişime geçilecektir. İrtibata geçilen kullanıcı TAS’ı isterse muayeneye eşlik için çağırabilir. 

 

Stok muayenesi nedir?

Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal veya satış yerlerinde yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir. Ölçü aletlerinin stok muayenesi periyodik muayene hükümlerine göre yapılır. Stok muayenesinin yaptırılmasından ölçü aletini bulunduran sorumludur.

 

Periyodik Muayene başvurusu yapıldıktan sonra tamir ayar yapılan ölçü aletlerinde nasıl bir süreç işletilecektir?

Tamir ayar sonrası ilk muayene olarak yeni başvuru yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda periyodik muayene başvurusunun iptali ve gerekiyorsa ücret iadesi için dilekçe yazılır. Periyodik muayene başvuru formu il müdürlüğü denetimleri için muhafaza edilir.

 

Başvuru yanlış yapıldığında ücret iadesi nasıl alınır?

Yanlış başvuru sonucu, ücret iadesi için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı ıslak imzalı dilekçenizi, ölçü aletinin muayene edileceği adresin bağlı bulunduğu Bölge Koordinatörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

  • Dilekçe, ödemenin gerçekleştiği kartın sahibi tarafından imzalanmalıdır. (Havale yapılmış ise havale gerçekleştiren kişi tarafından imzalanmalıdır.)
  • Kimlik fotokopisi
  • İlgili başvuru numaraları
  • Kartın ilk 4 ve son 4 hanesi (Havale yapılmış ise havale yapılan hesap numarası)
  • Kart ekstresi (Havale yapılmış ise havale dekontu)

Bağlı bulunulan Bölge Koordinatörlüğümüz ve adres bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. Bölge Koordinatörlüklerimiz yetkisi dışında kalan iller için dilekçeler burada adres bilgileri verilen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına gönderilecektir.

 

Fatura kimin adına düzenlenecek?

Fatura, başvuran kişinin başvuru sırasında yetki aldığı firma adına düzenlenecektir. Faturalar, muayene sonrasında başvuru adresine gönderilecektir.

 

 

Sorularınız için 0312 592 51 42 numaralı telefondan veya olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

 


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön