Çevresel Gözetim

Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü

Çevresel Gözetim ve Doğrulama  Müdürlüğü; Enstitünün, sektörel alanlarda özel projeler geliştirmesine katkı sağlar, diğer kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde protokoller yapar ve proje kapsamında ortak çalışmalar yürütür.

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nca geliştirilen projeler kapsamında uygulama Enstitü bünyesinde devam ettiği sürece, yeni geliştirilen sistem belgelendirme faaliyetlerinde ise iş ve işlemler devredilinceye kadar ilgili tüm taraflar ile gerekli koordinasyonu sağlar ve gerektiğinde toplantı/seminer organizasyonlarını yapar.

Eski Siteye Dön