Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:

Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE hangi buhar geri kazanım sistemleri muayenelerini yapmaktadır?

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.;

  1. Akaryakıt istasyonlarının Yönetmelik, TS EN 16321-1 ile TS EN 16321-2 standartları referans alınarak uygunluk değerlendirmelerini yapmak,
  2. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımına ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek,
  3. Terminallerde bulunan sabit tavanlı tanklar ile yüzer tavanlı tanklar için gereklilikleri sağlamak üzere Yönetmelik kapsamında uygunluklarını değerlendirmek ve doğrulamak,
  4. Terminallerde, tankerlerin dolumu ve boşaltımına ilişkin gereklilikler ile buhar geri kazanım sistemi ve ünitesine ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve doğrulamak,
  5. Terminallerde bulunan buhar geri kazanım ünitesi çıkışında yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını yönetmelik kapsamında değerlendirmek,
  6. Karayolu ve Demiryolu Tankerlerinin Yönetmelik kapsamında uygunluklarını muayene yaparak raporlamak ve sertifikalandırmak,

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden başvurular yapılabilmektedir. Periyodik muayene başvurularının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

Yeni terminaller, yeni depolama tesisleri ve yeni akaryakıt istasyonları için ne zaman başvurmamız gerekiyor? Başvuru süresi nedir?

Yeni akaryakıt istasyonlarında; işletmeci ilk muayene başvurusu yaparak, Faz II buhar geri kazanım sistemini faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta içerisinde TSE’ye onaylatması gerekmektedir.

 

Periyodik başvuru süreleri nelerdir? Ne zaman ve nereye başvuru yapmamız gerekiyor? Ürün çıktı miktarlarına göre başvuru tarihlerinde farklılık var mı?

Periyodik muayene başvuruları işletmeci tarafından, ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar basvuru@tse.org.tr adresine yapılır.

Ürün çıktı miktarlarına göre geçiş başlangıç tarihleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Periyodik muayene başvuruları tabloda ürün çıktı miktarına karşılık gelen yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yapılır. 3 yılda bir periyodik muayenelerin tekrar edilmesi gerekmektedir.

 

TERMİNALLER:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller

1/1/2021’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri

1/1/2023’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri

1/1/2024’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri

1/1/2025’den itibaren

 

AKARYAKIT İSTASYONLARI:

1) Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tankları:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları

1/1/2021’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları

1/1/2023’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları

1.1.2024’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları

1.1.2025’den itibaren

 

2) Akaryakıt istasyonlarındaki dispenser:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları

1/1/2021’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları

1/1/2024’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa Yönetmelik yürürlüğe girme tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte

1/1/2021’den itibaren

Diğer akaryakıt istasyonlarında

1.1.2025’den itibaren

 

Muayene sonucunda uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzluk giderme süresi nedir? Tamir ayar sonrası muayenesinin ne zaman yapılması gerekir?

Gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda, işletmecinin en geç bir ay içerisinde uygunsuzluğu gidermesi gereklidir. Tamir ayar sonrası muayene başvurusu yapılarak denetimi takip eden 6 hafta içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin denetimin tekrar edilmesi gerekir.

 

Sorularınız için bgk@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

 

Eski Siteye Dön