Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:

Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE hangi buhar geri kazanım sistemleri muayenelerini yapmaktadır?

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.;

  1. Akaryakıt istasyonlarının Yönetmelik, TS EN 16321-1 ile TS EN 16321-2 standartları referans alınarak uygunluk değerlendirmelerini yapmak,
  2. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımına ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek,
  3. Terminallerde bulunan sabit tavanlı tanklar ile yüzer tavanlı tanklar için gereklilikleri sağlamak üzere Yönetmelik kapsamında uygunluklarını değerlendirmek ve doğrulamak,
  4. Terminallerde, tankerlerin dolumu ve boşaltımına ilişkin gereklilikler ile buhar geri kazanım sistemi ve ünitesine ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve doğrulamak,
  5. Terminallerde bulunan buhar geri kazanım ünitesi çıkışında yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını yönetmelik kapsamında değerlendirmek,
  6. Karayolu ve Demiryolu Tankerlerinin Yönetmelik kapsamında uygunluklarını muayene yaparak raporlamak ve sertifikalandırmak,

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden başvurular yapılabilmektedir. Periyodik muayene başvurularının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

 

AKARYAKIT İSTASYONLARI

İstasyon muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

İstasyonuma ne zamana kadar buhar geri kazanım sistemini kurup belge almam ve muayene yaptırmam gerekiyor?

İstasyonların yıllık ürün çıktı miktarlarına ve yeni istasyonlara göre tarihler ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1) İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için 1/1/2021 tarihinde,

2) Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2023 tarihinde,

3) Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2024 tarihinde,

4) Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2025 tarihinde

Belge ve muayene işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

Buhar geri kazanım sistemine TS EN 16321-1 belgesi nasıl alabilirim?

TS EN 16321-1 deney sertifikası TSE Konya Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilmektedir.

İrtibat bilgileri için tıklayınız.

 

Buhar geri kazanım sistemiyle periyodik muayene ilgili gerekli belge ve evraklar nelerdir?

•           BGK Sistemi Uygunluk Belgesi/Raporu (TSE’den veya TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite bir kuruluştan TS EN 16321-1 Standardına göre alınan uygunluk belgesi/raporu)

•           ATEX Tip Onay Belgesi

•           MID Tip Onay Belgesi

•           Nefeslik Valfinin Akredite Kuruluştan veya TSE'den Periyodik Kontrol Belgesi

•           Yeni Devreye Alınmış İstasyonlarda Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

Mevcut İstasyonlarda İse Son 10 Yıla Ait Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

•           Akaryakıt İstasyonunun Ruhsatı/İskan Evrakı

•           Bağlantı Ekipmanlarının Uygunluk Belgeleri Veya Raporları

•           Ücret Dekontu

 

 

TERMİNAL / DEPOLAMA MERKEZİ

 

Terminale ne zamana kadar buhar geri kazanım sistemini kurup belge almam ve muayene yaptırmam gerekiyor?

Terminallerin yıllık ürün çıktı miktarlarına ve yeni depolama tankı ve terminallere göre tarihler ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1) Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2023 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2024 tarihinde,

4) Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri için 1/1/2025 tarihinde

Belge ve muayene işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

Buhar geri kazanım sistemiyle periyodik muayene ilgili gerekli belge ve evraklar nelerdir?

•           BGK Sistemi Vaziyet Planı

•           Yer Üstü Depolama Tanklarının Dış Duvar ve Tavanlarının Boyasının RAL Kodunu Gösteren Belge/Rapor vb. Doküman

•           Nefeslik Valfinin Akredite Kuruluştan veya TSE'den Periyodik Kontrol Raporu

•           Buhar Geri Kazanım Ünitesi Çıkışındaki UOB Emisyon Değerlerini Gösteren (Son 3 Yıl) Çevre Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluştan Alınmış Belge

•           Mevcut Terminallerde Son 3 Yılın, Yeni Terminallerde İse Kurulduğu Günden Sonraki Benzin ve Nafta Depolama Kapasitesini Gösteren Belge

•           Mevcut Terminallerde Son 3 Yılın, Yeni Terminallerde İse Kurulduğu Günden Sonraki Benzin ve Nafta Çıktı Miktarını Gösteren Belge

•           Yeni Devreye Alınmış Terminallerde En Az 1 Barda Yapılmış Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

•           Mevcut Terminallerde İse Son 10 Yıla Ait Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

•           Dolum Adaları Vaziyet Planı (alttan ve üstten dolum noktalarını gösteren)

•           Buhar Kaçak/Sızıntı Sensörlerine Ait Son Bir Yıla Ait Periyodik Bakım/Muayene Kayıtları

•           Ücret Dekontu

 

Periyodik muayeneler ne kadar zamanda bir yapılmalıdır?

Periyodik muayeneler 3(üç) yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Örneğin; 2022 yılında muayenesi yapılmış bir Buhar geri kazanım sisteminin geçerlilik tarihi 2024 yılının sonuna kadardır. 2025 yılında muayene yapılması için 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında başvuru yapılması gerekmektedir

 

 

Sorularınız için bgk@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

 

Eski Siteye Dön