Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Karayolu Tankerleri ve Sarnıç Vagonlar

Karayolunda ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tüm tanker ve vagonların dolum yöntemlerinin alttan ya da üstten olması fark etmeksizin Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 3 yılda bir kez olmak üzere kapalı doluma uygunluk muayenesine tabi tutulacaktır.

  • Kapalı dolum uygunluk muayenesine girecek olan tüm karayolu tankerleri ve sarnıç vagonların geçerli tank muayene sertifikası olmak zorundadır.
  • Karayolu Tankerleri Kapalı dolum uygunluk muayeneleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkilendirdiği Muayene Merkezlerinde yapılacaktır. Muayene Merkezlerinin listesine /IcerikDetay?ID=2615&ParentID=7628 adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Karayolu Tankerlerinin kapalı doluma uygunluğu için yapılacak tamirat/tadilat işlemleri için yetkilendirilmiş firmalara /IcerikDetay?ID=2976&ParentID=9370 adresinden ulaşabilirsiniz. Kapalı doluma uygunluk için yapılacak bu işlemler yalnızca tehlikeli madde taşıyan tankların tamirat/tadilatı için tamirat/tadilatçı uygunluk sertifikası alan firmalarda yapılacaktır.
  • Sarnıç Vagonlar için muayene ve tamirat/tadilat işlemleri tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında yetkisi bulunan Bakımdan Sorumlu Kuruluşlarda (ECM) yapılacaktır.
Eski Siteye Dön