Kalibrasyon Hizmetlerimiz

Kalibrasyon Hizmetlerimiz

BASINÇ KALİBRASYONU

Basınç; herhangi bir kuvvetin ona engel olan yüzeye yaptığı zorlamadır. Diğer bir ifade ile bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı olarak da anlatılabilir. Basınç ölçü birimleri ülkelere ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Basınçta SI birim sisteminde en temel ölçü birimi olarak Pascal kullanılmaktadır. Bu temel birim Blaise Pascal tarafından 1600’lü yılların ortasına doğru ifade edilmiştir.

TSE Basınç Kalibrasyon Laboratuvarları, konusunda eğitim almış, tecrübeli, kalifiye personele sahiptir. Laboratuvarımızda, TÜRKAK’tan akredite olmuş ve yüksek teknoloji cihazlarla düşük ölçüm belirsizlikleri verilmektedir. TSE Basınç Kalibrasyon Laboratuvarları, en hızlı ve en doğru şekilde hizmet vermeyi ilke haline getirmiştir.

İlgili laboratuvar bünyesinde; kompresyon test cihazı, barometre, U manometre,analog basınç ölçer, vakum ölçer, sayısal göstergeli basınç ölçer, basınç kalibratörü, fark manometre, beton hava ölçer, basınç dönüştürücü (transmitter, transducer) cihazlarının kalibrasyonları yapılabilmektedir. Bunların dışında, farklı sektörlere özgü cihazların kalibrasyon işlemleri de laboratuvar bünyesinde yapılabilmektedir. Bu cihazlara; karton patlatma test cihazı, musluk bataryası test cihazı ve boru patlatma test cihazları örnek olarak gösterilebilir.

          

BOYUTSAL KALİBRASYON

Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre’dir ve kısaca “m” ile gösterilir. Günümüzde “1 metre”, monokromatik ışığın vakum içerisinde 1/299 792 458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır. Bu tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.

TSE Boyutsal Kalibrasyon Laboratuvarı’nda görevli olan personeller, TÜBITAK UME tarafından verilen Boyutsal Kalibrasyon Eğitimlerine katılmış ve prosedürlere göre belirli kriterlerin sağlanmasının ardından yetkilendirilmiştir. Ayrıca en az yılda bir kez personeller arası karşılaştırma yapılmaktadır.

TSE bünyesinde yer alan boyutsal kalibrasyon laboratuvarları çok geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, 3D Koordinasyon Ölçme Cihazı, açı mastar, açı ölçer, ay mastar, CNC tezgahı, çelik cetvel, çubuk mastar, deney parmağı, elek, flick standardı, ekstansometre kalibratörü, gönye, halka mastar, halka vida mastar, hassas gösterge, iç çap mikrometresi, kalınlık folyosu, kalınlık folyosu ölçme cihazı, kalınlık komparatörü, kare açı mastar, kaynak kumpası, konik test probu, kumaş kesme aparatı, kumaş kesme makinası, kumpas, küre, mihengir, mikrometre, mikrometre ayar çubuğu, ölçme saati, ölçme saati kalibratörü, paralel blok mastar, paralel blok mastar kalibratörü, pasometre, penetrometre cihazı, profil projektör, radyus mastar, salgı komparatörü, sentil çakısı, sertlik ölçme ucu, su terazisi, şeritmetre, tampon mastar, tampon vida mastar, üniversal ölçme cihazı, uzun paralel blok mastar, V yatağı, yükseklik ölçme cihazı, yüzey pürüzlülüğü referansı cihazlarının kalibrasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca, ilgili laboratuvarda farklı sektörlerde boyutsal ölçümlere konu olan cihazların kalibrasyonlarını yapılabilme imkanı bulunmaktadır.