HİZMET YERİ BELGELENDİRME

Hizmet Belgelendirme Başvuru Formları

Başvuru Formu'nu

 Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. Başvuru formu dilekçe özelliği de taşıdığından belgeli kuruluşlar dilekçe yerine kullanabilirler. Ayrıca www.tse.org.tr internet sayfamızdan "online Başvuru" bölümünden müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.


Yetkili Servisi Sözleşmesi

İmalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi noter huzurunda yapılabildiği gibi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Noter huzurunda yapılmayan sözleşmelerde tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.


Taahhütname

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için "Taahhütname" vermelidirler. Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ithalatçı firmalar daha sonra Belgelerine marka ilave etmek istediğinde ise her bir marka için bir taahhütname vermek zorundadırlar.


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön