HİZMET YERİ BELGELENDİRME

Marka Kullanım Talimatı ve Kuralları

Hatalı Belge ve/veya Marka Kullanılması Durumunda Uygulanan Usul ve İşlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

TSE Marka/Markalarının Hatalı Kullanılması


TSE Marka/Markalarını sözleşme akdetmeksizin kullanan ya da Sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği halde, TSE Marka/Markalarını ve/veya belgelerini kullananlar ile Enstitümüz tarafından belgelendirildiği halde "Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Markası Kullanma Talimatı" nda belirtilen kurallara aykırı biçimde TSE Marka/Markalarını kullananlar aleyhine; ürünle veya hizmetle ilgili bir (1) yıllık emsal belge kullanma tavan ücreti tutarının iki (2) katından az olmamak üzere maddi tazminat, kamuoyunu yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla TSE'yi kamu ve tüketici nezdinde güven kaybına uğratmaktan dolayı talep edilen maddi tazminatın beş (5) katından az olmamak üzere de, ek (manevi) tazminat talebi ile hukuki işlemler başlatılır.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön