Ambalaj Laboratuvarı (İzmir)

Ambalaj Laboratuvarı (İzmir)

Ambalaj Laboratuvarı, 1986 yılında ambalaj sanayiine hizmet vermek amacıyla Ankara'da kurulmuştur. 1993 yılında ise; İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Gıda Ambalajları Laboratuvarı ile birleştirilerek, hizmetlerini İzmir'den vermeye başlamıştır. TSE'nin yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında 2007 yılından itibaren merkezi Gebze'de bulunan Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanlığına bağlanmıştır.  

Laboratuvarda, modern cihaz ve techizatlar ile ambalaj üreticisi ve kullanıcıların taleplerine yönelik her türlü ambalaj malzemesi ile ilgili deneyler gerçekleştirilmekte, ürün belgelendirme faaliyetlerine destek hizmet verilmektedir. 

Laboratuvarda; kağıt, karton, mukavva, alüminyum, teneke, cam, plastik, ahşap vb. her çeşit ambalaj malzemesi ve ambalajların deneyleri yapılmakta danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

Ambalaj Laboratuvarı tarafından verilen deney hizmetleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.  

Ambalaj Laboratuvarı; beş ana laboratuvar ile hizmet vermektedir:

 
•Gıda Ambalajları Laboratuvarı
•Kimya Laboratuvarı
•Kağıt Esaslı Ambalaj Laboratuvarı
•Cam ve Plastik Ambalaj Laboratuvarı
•Dağıtım Ambalajları Laboratuvarı 

 

Gıda Ambalajları Laboratuvarı

Bu bölümde;
•Gaz kromatografi-alev iyonizasyon dedektörü (GC-FID)
•Gaz kromatografi-kütle seçici dedektörü (GC-MSD),
•Oksijen geçirgenlik cihazı,
•Su Buharı geçirgenlik cihazı,
•Infrared Spektrofotometre
• UV Spektrofotometre bulunmaktadır.  

Gıda ambalajlarında kullanılan plastik malzemelerde toplam ve spesifik migrasyon, solvent kalıntısı, malzeme tayini ve gıdaların raf ömrünün saptanmasında büyük önem taşıyan su buharı ve oksijen geçirgenlik analizleri ve gıda ile temas eden kağıtlarda formaldehit analizleri yapılmaktadır.

 

Kimya Laboratuvarı

Tenekelerde;
•Kalay, krom ve lak kaplama ağırlığı,
•Yüzeysel sertlik tayini,
•Kalınlık,
•Sızdırmazlık testleri,
•Yüzey Pürüzlülüğü 

Ayrıca;
•Cam ambalaj malzemeleri,
•Plastik ambalaj malzemeleri,
•Kauçuk tıpalar,
•Alüminyum ambalaj malzemelerinde gerekli kimyasal testler, ilgili cihazlar ile ulusal veya uluslararası standardlara göre yapılmaktadır.

 

Kağıt Laboratuvarı

Kağıt, karton, oluklu mukavva gibi her türlü kağıt esaslı ambalaj malzemesi ve ambalajlar 23 ± 1 ºC sıcaklık ve ve 50 ± 2 RH nem koşullarında kondisyonlandıktan sonra yine aynı koşullarda;
•Gramaj,
•Kalınlık,
•Su emme yeteneği,
•Patlama dayanımı,
•Kopma mukavemeti ve uzama yüzdesi,
•Katlama dayanımı,
•Yırtılma dayanımı,
•Taber bükülme dayanımı,
•Yüzey düzgünlüğü,
•Opaklık ve beyazlık testleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca oluklu mukavva malzemelerde;
•Delinme dayanımı,
•Kenar ezilme dayanımı,
•Yüzey ezilme dayanımı,
•Oluk tabakası dayanım testleri ( CMT,CCT,RCT) yapılmaktadır.

 

Cam ve Plastik Laboratuvarı

Cam şişe, kavanoz, ilaç şişeleri gibi ambalaj malzemeleri üzerinde;
•Boyut,
•İç basınç dayanımı
•Düşey yük dayanımı,
•Tav derecesi,
•Darbe dayanımı,
•Eksen kaçıklığı,
•Kalınlık dağılımı,
•Sıcaklık değişimine dayanım testleri yapılmaktadır.

Plastik esaslı ambalaj malzemelerinde ise;
•Erime akış indisi,
•Isıl yapışma dayanımı,
•Darbe dayanımı,
•Patlama dayanımı testleri gerçekleştirilmektedir.

 

Dağıtım Ambalajları Laboratuvarı

Bu bölümde kara, hava, deniz ve demir yollarında veya bu ulaşım yollarından bir kaçının bir arada olduğu dağıtım sisteminde kullanılan taşıma ambalajlarının performans deney programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Bu amaçla;
•Basma dayanımı,
•Titreşim testleri,
•Eğik düzlem çarpma dayanımı,
•Düşürme testleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, ambalajların değişik şartlardaki performans deneyleri için iklimlendirme kabini, derin dondurucu, korozyon, sızdırmazlık, UV ışınına dayanım test cihazları da bulunmaktadır.

Eski Siteye Dön