Ex Laboratuvarı (İzmir)

Ex Laboratuvarı (İzmir)

 

Exproof : Sıvı yakıtların atmosferin değişik ortamlarında buharlaşmasından veya kıvılcım ile gazların atmosferik şartlarda karışımında bir patlama meydana gelir. Bu gibi mahallerde emniyeti artırılmış exproof malzemeler kullanılması gerekmektedir.

Bu gibi ortamlarda gazın cinsine ve tehlike bölgelerine göre exproof malzemede d,e,i,m,n,s,q,o koruma tiplerinden biri aranır. Ex proof malzemeler glent, buvat, pulser, anahtar, motor, aydınlatma armatürleri vb. Elektrikli malzemeler olduğu gibi mekanik malzemeler de olabilmektedir.

 

  TSE EX Markası Türk Patent Enstitüsü tarafından TSE adına 11.12.1991 Tarihinde 132426 Marka Numarası ile tescillenmiştir

 

  EX Laboratuvarı Müdürlüğü; DLMB Elektroteknik ve Makine Laboratuvar Grup Başkanlığı (Gebze)'ye bağlı olarak İzmir'de kurulu, toplam 6 Teknik 1 idari Personeli ile hizmet veren laboratuvardır.

EX Laboratuvarı ;

19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  < Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik > ve 23 Haziran 2004 tarih ve 25501 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ;<  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği > TS EN 13501-1 "Yapı Mamulleri Ve Yapı Elemanları - Yangın Sınıflandırması - Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma" standardı kapsamındaki  test cihazlarının alımının yapılması ile  2008 yılından beri  her türlü yapı mamüllerinin sınıflandırma testleri yapılmaktadır. (Yer döşeme-leri,tavan ,duvar,ahşap ve pvc doğramalar, Hidrolik yapıştırıcılar,bütün izalasyon amaçlı yapılan üretimler (XPS,Sandvic Paneller,vs.)

Laboratuarımız TS EN ISO/IEC17025 kapsamında TÜRKAK'tan akredite ve aynı kapsamımızda Kurumumuzun sahip olduğu  1783 notified body numarası altında Bayındırlık Bakanlığı ve Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış laboratuar olarak kabül edildik.Kapsamımız ilgili WEB sitelerinde yayınlanmıştır.

 

Ex ve Elektrik Laboratuvarımızda :
•89/106/EEC- Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında Yapı Malzemelerinin Yangına Karşı Davranış Deneyleri (TS EN 13501-1 Standardına göre Euroclasses Sınıflandırma)
•Elektrikli ve mekanik malzemelerin IP koruma testleri bölümü,
•Her türlü ürünün iklimlendirme şartlarına karşı davranış testleri,
•Ürün üzerinde kullanılan plastik malzemelerin alevlenebilirlik testleri,
•Elektriksel güvenlik testleri,
•Akü testleri
•LPG ve doğalgaz kaçaklarında  kullanılan  gaz alarm cihazları testleri yapılmaktadır.
•ECER 118 "Motorlu Taşıtlar - Belirli Motorlu Taşıt Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı"

 

   89/106/EEC- Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında TS EN 13501-1 Standardına Göre Yapı Malzemelerinin Yangına Karşı Davranış Testleri Kapsamındaki SBI Test Ünitesi

 

89/106/EEC- Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında TS EN 13501-1 Standardına Göre Yapı Malzemelerinin Yangına Karşı Davranış Testleri Kapsamındaki  TS 1913 EN ISO 1716'da  Tanımlanan Kalori Metre Test Ünitesi   
  89/106/EEC- Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında TS EN 13501-1 Standardına Göre Yer Döşemesi Olarak Kullanılan Yapı Malzemelerinin  Yangına Karşı Davranış Test Ünitesi
89/106/EEC- Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında TS EN 13501-1 Standardına Göre Yapı Malzemelerinin Yangına Karşı Davranış Testleri Kapsamındaki  TS EN ISO 1182 'de tanımlanan deney ünitesi.  


ECE R 118 "Motorlu Taşıtlar - Belirli Motorlu Taşıt Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı"


Bu regülasyon, 22 kişiden fazla yolcu taşıyan, yolcuların ayakta taşınması ve şehir içi kullanım (şehir içi otobüsleri) için tasarımlanmamış M3 Kategorisi, Sınıf II ve Sınıf III  taşıtlarda kullanılan iç malzemelerin yanma davranışını (tutuşabilirlik, yanma hızı ve erime davranışı) kapsar.


Laboratuarımızda , araçların yolcu bölümlerinde kullanılan bar, mutfak, tuvalet vb. dâhil yolcuların kullanımı için ayrılan yerler,tavan,taban,yan duvarlar,Kapılar,dış camlar,arka bölüm kısmı veya arka koltuk düzlemi, arka destek ve ön bölmelerde kullanılan malzemelerin testleri yapılabilmektedir.

Bu Testler;
ECE R 118 Ek 6: Malzemelerin Yatay Yanma Hızını Tespit Deneyi ,
ECE R 118 Ek 7:  Malzemelerin Erime Davranışını Tespit Deneyi
ECE R 118 Ek 8 : Malzemelerin Düşey Yanma Hızını Tespit Deneyi

  ECE R 118 Ek 6: Malzemelerin Yatay Yanma Hızını Tespit Deneyi Test Cihazı Ünitesi

 

  Akü Test Üniteleri

 

Mekanik Laboratuvarımız:
•Metal Çekme Testleri ,
•Sertlik (Rockwell, Brinell, Vickers) Testleri,
•Basınç Testleri yapılmaktadır.

 

  60 Ton Kapasiteli Çekme Deneyi Test Cihazı Ünitesi .

 

 

 

Sertlik Ölçüm Test Cihazı  

 

•Laboratuarda yapılan yangın testleri ve mekanik testler, TURKAK tarafından akredite edilmiştir.
•EX Laboratuvarı yapı malzemeleri yangın deneyleri konusunda Bayındırlık Bakanlığı tarafından
•ONAYLI LABORATUVAR (Onaylanmış Kuruluş No: 1783) olarak atanmıştır.


 

 

Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite olup akreditasyon kapsamımız piyasa ihtiyaç ve şartlarına göre sürekli güncellenmektedir.

Tüm hizmet kapsamımıza "Hizmet Profilleri" linki üzerinden erişebilirsiniz. 

 

Ex Laboratuvarımız Yapı Malzemeleri Yangın Deneyleri konusunda,

Resmi Gazete (YİG/2010-17 No'lu Tebliği) ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından (Kapsam için tıklayınız) ONAYLI LABORATUVAR ( Onaylanmış Kuruluş No:1783) olarak atanmıştır.

Eski Siteye Dön