Kömür Laboratuvarı (Manisa)

Kömür Laboratuvarı (Manisa)

TSE Manisa Kömür Laboratuvarı TSE Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
TSE bünyesindeki tek katı yakıt laboratuvarı olan Manisa Kömür Laboratuvarında başlıca linyit, taş kömürü, briket kömürü gibi çeşitli kömür numunelerinin uluslararası standartlarda ISO/TSE ASTM analizleri yapılmaktadır.
 
Laboratuvarda kömürlerin görünüş, nem, aşınma, kırılma ve düşme sağlamlığı gibi fiziksel analizlerinin yanı sıra kömürün kalitesini ortaya koyan kalori, kömürün bünyesinde bulunana kükürt, oksijen, azot elementlerinin tayini için elementel analizler gibi kimyasal analizler de yapılmaktadır. Ayrıca soba ısıl verim ünitesinde kömürlerin ve briketlerin yanması esnasında açığa çıkan gaz ve partikül ölçümleri ile ısıl verim değerleri sobada yakılmak suretiyle ölçülmektedir.
 
 
Kırılma Sağlamlığı Test Cihazı
 
 
Karbon Kükürt Tayin Cihazı
 
 
Kalori Tayin Cihazı
 
 
Rutubet, Uçucu Madde, Sabit Karbon, Kül Tayin Cihazı
 
 
Tane Büyüklüğü Dağılımı- Elek Analizi
 
 
Aşınma Sağlamlığı Test Cihazı
Eski Siteye Dön