Ürün Belgelendirme Başvuruları

Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası)

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Ürün Belgelendirme Online Başvuruları


Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön