Ürün Belgelendirme Başvuruları

Teknik Onay Belgesi

ULUSAL TEKNİK ONAY NEDİR?

Yapı Malzemelerinin tamamının piyasaya arz edilebilmesi için ya uyumlaştırılmış standard kapsamında CE iliştirmesi yahut G iliştirmesi mecburidir.

Ulusal Teknik Onay, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile ürünlerin G işaretlemesi için ön görülen prosedürlerden biri olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre Ulusal Teknik Onay;

-      Milli standardı olmayan ürünler için

-      Mevcut standarttan sapma gösteren karakteristiklerin tespitinde

-      Temel Gerekleri karşılamayan ulusal bir standardın kapsamındaki ürünlerde

-      Karşılıklı tanıma maddesi çerçevesinde yer alan değerlendirmelerde

-      Belirli bir veya birkaç temel gerekten sapma gösteren ürünlerde

-      Tasarlanan yapı sistemlerinin ülke mevzuatında tanımlanmış olan temel gerek şartlarını karşılayıp karşılamadığının tespiti amacıyla

-      Yapı işlerinde inşa edilen sistemlerin ülke mevzuatında tanımlı temel gerekleri karşılayıp karşılamadığının tespiti amacıyla düzenlenebilir.

Ulusal Teknik Onaylar, yapıda maruz kalacağı ve ortaya çıkartacağı riskler doğrultusunda temel gerekleri karşılayacak biçimde hazırlanan teknik dokümanlardır. Ulusal Teknik Onayları hazırlama görevi bu yönetmelik ile Ulusal Teknik Onay kuruluşuna verilmiştir. Ulusal Teknik Onayların EOTA tarafından kabul edilmesi veya EOTA kılavuzlarına uygun olması şartı aranmamaktadır. Ürünlerin sadece G işaretlemesine imkân tanımakta, o ürünün CE işareti için bir geçerliliği olmamaktadır.

Ulusal Teknik Onay prosedürü, milli standardı bulunmayan veya temel gereklerden en az birini karşılamayan bir milli standard kapsamında olan tüm yapı malzemelerinde, G işaretinin kullanımı zorunlu olduğundan mecburi bir anlam kazanmaktadır.

 

TSE BÜNYESİNDE ULUSAL TEKNİK ONAY ÇALIŞMALARI

                Enstitümüz 05 Temmuz 2011 tarihinde Ulusal Teknik Onay kuruluşu olarak tüm kapsamda atanmıştır. Ayrıca, 10.01.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile TSE, Ulusal Teknik Onayların Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmakla yetkilendirilmiştir.       

                Teknik Onay hizmetlerini Enstitümüz, uzun yıllara dayalı bilgi ve deneyimi sayesinde 3 ayrı komite, geniş laboratuvar imkânları ve uzman kadrosuyla 2012 yılından beri üreticiye sunmaktadır.

 

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.


Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için TIKLAYINIZ.

Teknik onay başvuru prosedürü indirmek için TIKLAYINIZ.


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön