Araç Tip Onay Hizmetleri

WMI

WMI Kodu Tahsisi İşlemleri

Ülkemizde  WMI kodunu tahsis etmeye yetkili kuruluş TSE olup, işlemler Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlügü tarafından yürütülmektedir. 

Tahsis edilen kodlar ISO'nun tayin ettiği, yine Uluslararası bir  ajans  olan SAE - Society of  Automotive Engineers Inc. tarafından onaylanmaktadır.  

WMI başvuruları online olarak https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır.

Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili video için bkz;

WMI kodu tanımlamaları ISO 3780 standartında verilmektedir. Bu standart, kod yapısını yıllık üretim miktarına göre 500 ve altı veya üstü olacak şekilde sınıflandırmakta, kod yapıları da buna göre değişmektedir.

15.06.2021 tarihinden itibaren WMI kodu tahsis sistemi değişmiş olup; Kapasite raporundaki araç sayısından bağımsız olarak firmanın tercihine göre 500 ve altı veya üstü kod yapısı için tahsis yapılabilmektedir. 500 üstü yapıda tahsis yapılabilmesi için kapasite raporunda belirtilen toplam araç sayısı da 500 üzerinde olmalıdır.

WMI kod yapısı tercihiniz yıllık planlanan araç üretim sayısına göre belirlenmelidir.

ISO 3780’de tanımlı 500 ve altı kod yapısı için tercihte bulunulması durumunda araç seri numarası, 17 haneli şasi numarasının “son üç hanesinde” belirtilmelidir. Dolayısıyla yıllık üretilebilecek şasi numarası sayısı da üç hane ile sınırlı olacaktır.

WMI koduyla ilgili olarak, 500 üzeri kod tercihinde bulunan üreticilerden 49.580 TL(KDV dahil), 500 ve altı kod yapısını tercih eden üreticilerden ise 24.600 TL(KDV dahil) işlem ücreti alınmaktadır.

 

VIN NUMARASI ve WMI KODU

Üretilen her araç üzerine, imalatçısı tarafından VIN (Araç  Tanıtım Numarası - Şasi numarası) numarası vurulmalıdır. 17 haneli bu numaranın ilk üç karakterini WMI kodu oluşturmaktadır (500 üstü kod yapısı için). 500 ve altı kod yapısı için 17 haneli numaranın ilk üç karakterine ilave olarak ayrıca 12,13 ve 14. karakterler de WMI kodun oluşturmaktadır.

Şasi numarasının nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili bilgiyi ISO 3779 standartında bulabilirsiniz.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

?

?

?

 

Sorularınız için tiponaydestek@tse.org.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.

Eski Siteye Dön