Araç Tip Onay Hizmetleri

Sık Sorulan Sorular

1.Tip Onayı Nedir?
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı Aksamların, Yönetmelikler (Direktifler) ve Teknik Düzenlemelere (Regülasyonlar) göre uygunluğunun onaylanmasına denir.
  
2.Tip Onayı Belgesi Nedir?
Araç ve/veya aksamlarına MARTOY, TORTOY veya MOTOY yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşunca verilen belgedir. Bu belgeyi almak için araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğuna dair Teknik Servislerce rapor verilmesi gerekmektedir.
  
3. Onay Kuruluşu kimdir ve Teknik Servis kim atanmıştır?
Onay Kuruluşu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olup, kendisi adına deney ve kontrolleri yapmak üzere TSE-Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü'nü Teknik Servis olarak atamıştır.

Teknik Servislere Dair Tebliğ Kapsamında Görevlendirilen Teknik Servis Listesi

4. TSE Araç Tip Onay Müdürlüğü'nün görevi nedir?
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Servis Hizmeti vermek üzere kendisi adına deney ve kontrolleri yapmak üzere, yetkilendirilmiş  kuruluş olan TSE-ATOM, bu Teknik Hizmet görevini ve diğer kendisine verilen görevleri yürütmektedir.

 

5.Tip Onay süreci nasıl işler?

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Servis Hizmeti vermek üzere TSE-ATOM'a ( Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü'ne ) başvurularak başlar. Başvurular elektronik ortamda gerçekleşmektedir.  Başvuru yeterli görüldükten sonra, muayene ve Yönetmelik veya Regülasyonlarda isteniyorsa deney programı yapılarak, aksam, araç veya sistem üzerinde teste tabi tutulur. Rapor tanzim edilir. Olumlu bulunan rapor ve başvuru ATOM tarafından TSE ULMB Belgelendirme Müdürlüğü'ne gönderilir. Belgelendirme Müdürlüğü tarafından incelenen başvuru ve rapor olumlu değerlendirilirse Tip Onay Belgesi düzenlenir.

  
6. Tip Onay Belgesi almak için nasıl başvurabilirim?
Başvurular elektronik ortamda e-imza ile yapılmaktadır. basvurupotal.tse.org.tr adresinden firma adına yetkili kişi tarafından hesap oluşturulur. Hesap oluşturulduktan sonra firma adına Firma Yetki Talebi oluşturulur. Firma yetki talebi onaylandıktan sonra Ulaşım ve Lojistik Sistemleri- Otomotiv Belgelendirme- Başvuru İşlemleri-Tip Onay Belgelendirme Yeni Başvuru sekmesinden başvuru ekranına ulaşılır. Teknik Servis olarak TSE seçildiğinde başvuru ATOM uzmanına havale edilir ve değerlendirilir.
  
7. Tip Onay Belgesi almak için ne kadar ücret ödemem gerekir?
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Başkanlığı Hizmet Bedeli Tarifesi
 
8.Tip Onay Belgesi almak için hangi belgeler gereklidir?
TC Sanayi ve Teknoloji Baknalığı tarafından yayınlanan SGM 2010/1 Tebliği'nde yer alan ekler ile birlikte, tip onayı istenen, araç ve/veya aksama ait ilgili Yönetmelik veya Regülasyonlara ait tanıtım bildirimleri, teknik bilgiler gereklidir. Başvuru ekranında istenen ekler listesi yer almaktadır.
  
9. İmalatcı Firma Tip Onay Belgesi almak için Yönetmelik/Regülasyon seçimini nasıl yapmalıdır?
Motorlu Araçlar ve Römorklar için MARTOY, Tarım ve Orman Traktörleri için TORTOY ve Motosikletler ve Mopedler için MOTOY yönetmeliklerinde veya Regülasyonlardan kendisini ilgilendiren başvuru konusu aracı/aksamı seçerek başvurusunu yapmalıdır.
  
10.Tip Onay Belgesinin geçerliliği nedir?
TSE ATOM Tip Onayına esas teknik rapor düzenlemektedir. Tip Onay Belgeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol gereği TSE ULMB Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilmeye başlanmıştır. Yönetmelikte veya regülasyonlarda herhangi bir tadiat veya değişiklik ya da iptali söz konusu oluncaya kadar verilen belge geçerlidir.  

11.Yönetmelik ve Regülasyon arasındaki fark nedir?
AT Direktifleri ( Yönetmelikler ), Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili Yönetmeliklerdir. Tip onayı ' e ' işareti ile gösterilir. 
BM/AEK Regülasyonları ECE-R ( Teknik Düzenlemeleri ) Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/ Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik düzenlemeleridir. Tip Onayı ' E ' işareti ile gösterilir. 
 
12.Regülasyon ve Yönetmeliklere nasıl ulaşabilirim?
AT Direktifleri ( Yönetmelikler ), Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan yönetmeliklere TC Resmi Gazete'den veya mevzuat.gov.tr adresinden, BM/AEK Regülasyonları ECE-R ( Teknik Düzenlemeleri ) Birleşmiş Milletler sayfasından ulaşılabilinir.
 
13.Tip Onay Belgesi almak için yapılan incelemeler sonucu nasıl bir rapor düzenlenir. Değerlendirme nasıl  yapılır?
TSE-ATOM tarafından görevlendirilen uzmanlarca, ilgili araç veya aksama ait inceleme, muayene ve/veya test işlemleri sonucu hazırlanan olumlu rapor ile başvurulan araç ve/veya aksama ait ilgili Yönetmelik veya Regülasyonlara ait başvuru, bir bütün halinde ATOM tarafından ULMB Belgelendirme Müdürlüğü'ne gönderilir. Değerlendirme Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılır. Olumlu bulunduğu takdirde Tip Onay Belgesi düzenlenir.
 
14.WMI kodu nedir?
WMI - Dünya İmalatçı Tanıtım Kodu'dur. Üretilen her araç üzerine, imalatçısı tarafından, kamuoyunda şasi numarası tabir edilen VIN ( Araç Tanıtım Numarası ) numarası vurulur. 17 haneli bu numaranın ilk üç karakteri ( yılda 500 araçtan az üretim yapan imalatçılar için ayrıca 12, 13 ve 14 karakterler ) WMI (Dünya İmalatçı Kodu ) olarak tanımlanmaktadır.
 
15.WMI kodu nasıl alınır? 
Ülkemizde WMI kodunu tahsis etmeye yetkili kuruluş TSE olup, işlemler TSE -ATOM tarafından yürütülmektedir. WMI kodu tahsisi için başvuru elektronik ortamda yapılmaktadır. basvurupotal.tse.org.tr adresinden firma adına yetkili kişi tarafından hesap oluşturulur. Hesap oluşturulduktan sonra firma adına Firma Yetki Talebi oluşturulur. Firma yetki talebi onaylandıktan sonra Ulaşım ve Lojistik Sistemleri- Araç Tip Onay Hizmetleri- Başvuru İşlemleri-WMI/WMPMI Başvurusu sekmesinden başvuru ekranına ulaşılır. Başvuru için, firmadan, numaranın kullanılacağı araçlarla ilgili üretici olduğuna dair Kapasite Raporu istenmektedir.

 

Diğer sorularınız için tiponaydestek@tse.org.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.

Eski Siteye Dön