Araç Tip Onay Hizmetleri

Araç Tip Onay Hizmetleri

Araç Tip Onay Hizmetleri

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü Yetki ve Faaliyetleri

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türk Standardları Enstitüsünün Tip Onayı Belgelendirme İşlemleri kapsamında görevlendirilmesine dair protokol ile Tip Onay Belgesi düzenliyor, üretimin uygunluğu incelemesi ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri yapıyoruz.

 

Teknik Hizmet Kuruluşu (Teknik Servis)

Birleşmiş Milletlerde kayıtlı Onay Kuruluşu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesiyle Teknik Servis Hizmeti veriyoruz. TSE;

• 2007/46/AT (MARTOY)  – (AB/2018/858)

• AB/167/2013 (TORTOY) 

• AB/168/2013 (MOTOY)

çerçeve yönetmelikleri kapsamında bulunan alt yönetmelikler ve UN ECE regülasyonlarından atanmış yetkili Teknik Servistir.

Üretim Yeri İncelemeleri (COP)

2007/46/AT Ek-X, 2003/37/AT Ek-IV, AB/167/2013, 2002/24/AT Ek-VI, AB/168/2013 kapsamında; onay kuruluşu adına, üretime ait sistem alt yapısının, tip onaylı ürün şartlarını koruyacak seviyede olup olmadığının kontrol edilmesi ve ilave tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi faaliyetidir. Tip Onay başvurusunda bulunan firmalarda üretimin uygunluğu incelemesini yapıyoruz. Bu incelemeler; başlangıç değerlendirmesi, ürün uygunluk doğrulaması ve sürekli doğrulama şeklinde olmaktadır.

Onay Öncesi İşlemler

2007/46/AT Ek V, 2003/37/AT Bölüm B İlave 2, AB/167/2013, 2002/24/AT Ek I, AB/168/2013 uyarınca Onay Kuruluşu adına; onay öncesi uyumluluk, seviye ve numune araç kontrollerinin yapılması faaliyetidir.

Tip Onay Muafiyet Değerlendirmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 15.05.2014 tarihinde yapılan protokol gereği, tip onayı muafiyet değerlendirmesi işlemleri yürütülmektedir. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Muafiyet Değerlendirme Komisyonu” ile muafiyet değerlendirmesi yapılmaktadır.

WMI/WPMI Kodu Tahsis İşlemleri

Türkiye için WMI (World Manufacturers Identification) ve WPMI (World Parts Manufacturer Identifier) Kodu tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir. WPMI Kodu, dünya parça imalatçılarına verilen tanımlayıcı kod olmakla birlikte; WMI Kodu, dünyada bulunan tüm araç imalatçılarını tanımlamak için kullanılan, 17 hanelik VIN (Vehicle Identification Number) içerisindeki 3+3 haneyi oluşturan, imalatçıya özel numara ve rakamlar bütünüdür.

Teknik Hizmetler Uzmanlık alanlarımız

Merkezde ve bölgelerde AİTM kapsamında münferit onay için yapılan inceleme ve tesvik işlemlerimiz;

• AİTM Ek XIV Madde 2 (Yangın Alıgılama)

• AİTM Madde 15 (Damperli Araçlar)

• AİTM Ek XII Madde 4.6 (Okul Servis Araçları Görüş Alanı)

• AİTM Ek IV Madde 4.4.3.3. (Süspansiyon)

• AB/1230/2012 N2-N3 Kategorisi Dönüş Yeteneği (Manevra Özelliği) 

 

 

NOT: Başvuru işlemleri online olarak https://basvuruportal.tse.org.tr sitemizden yapılmaktadır.

Sorularınız için tiponaydestek@tse.org.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.

Eski Siteye Dön