Araç Tip Onay Hizmetleri

Muafiyet İşlemleri

 Tip Onay Muafiyeti Başvuru İşlemleri

• Tip onay muafiyet/isteğe bağlılık değerlendirmesi işlemleri ULMB bünyesinde kurulmuş olan "Muafiyet Değerlendirme Komisyonu" uhdesinde gerçekleştirilmektedir.

• Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüz komisyona girecek dosyaların  gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek komisyona havale işlemini gerçekleştirmektedir.

• Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili başvuru formuna alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili ücretlendirme ATOM Ücret Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yapılır.

 Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına tahakkuk ettirilir. Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.  

Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvuru talebi kabul edilen araçlar için alınır. Ücret tarifesi, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirmesinin sonucuna bakılmaksızın araç sayısına bağlı olarak aşağıda gösterildiği gibi değişir:

 

Araç Sayısı

Ücret

1-99

2115 TL (KDV Dahil)

100-199

4230 TL (KDV Dahil)

200-299

6345 TL (KDV Dahil)

A00-A99

(A+1)x2115 TL (KDV Dahil)

 

ÖNEMLİ DUYURU!

Başvurular yalnızca BelgeNET üzerinden yapılacaktır.

Teknik nedenlerle hizmet verilemediği, BelgeNET sisteminden başvuru yapılamadığı durumlarda,

TSE Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüzün e-posta ile bilgilendirilmesi ve onay vermemiz sonrasında,

Başvuru formları ve istenilen diğer belgelerin, usule uygun şekilde, tarafımıza elden yada posta ile teslim edilmesiyle,

Başvurular yapılabilir.

 

İletişim:

aractiponay@tse.org.tr

BelgeNET Üzerinden yapılan başvurularda, aşağıda internet bağlantısı verilen

“TİP ONAY KAPSAM DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ ARAÇ LİSTESİ FORMU” doldurularak,

“Başvuru Ekleri” bölümüne yüklenmelidir.


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön