Araç Tip Onay Hizmetleri

Muafiyet İşlemleri

 Tip Onay Muafiyeti Başvuru İşlemleri

• Tip onay muafiyet/isteğe bağlılık değerlendirmesi işlemleri ULMB bünyesinde kurulmuş olan "Muafiyet Değerlendirme Komisyonu" uhdesinde gerçekleştirilmektedir.

• Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüz komisyona girecek dosyaların  gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek komisyona havale işlemini gerçekleştirmektedir.

• Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili başvuru formuna alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili ücretlendirme ATOM Ücret Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yapılır.

 Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına tahakkuk ettirilir. Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.  

Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvuru talebi kabul edilen araçlar için alınır. Ücret tarifesi, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirmesinin sonucuna bakılmaksızın araç sayısına bağlı olarak aşağıda gösterildiği gibi değişir:

Araç Sayısı

Ücret

1-99

2.115 TL (KDV Dahil)

100-199

4.230 TL (KDV Dahil)

200-299

6.345 TL (KDV Dahil)

A00-A99

(A+1)x2.115 TL (KDV Dahil)


 

ÖNEMLİ DUYURU!

 

1-Başvurular yalnızca BelgeNET üzerinden yapılacaktır.

 

2-Teknik nedenlerle, BelgeNET üzerinden hizmet verilemediği durumlarda,

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüzün e-posta ile bilgilendirilmesi ve onay vermemizle,

Başvuru Formu ve istenilen diğer belgenin usule uygun, ıslak imza ve kaşeli şekilde,

Elden ya da posta ile evrak kayıttan geçirilerek, başvurular yapılabilir.

 

3-BelgeNET Üzerinden yapılan başvurularda, aşağıda internet bağlantısı verilen

“TİP ONAY KAPSAM DEĞERLENDİRME (MUAFİYET) İŞLEMLERİ ARAÇ LİSTESİ FORMU”

“Başvuru Ekleri” bölümüne MUTLAKA yüklenmelidir.

Bu halde, araç listesinde ıslak imza ve kaşe bulunması gerekli değildir.

 

4-Başvuru Sahibi Kurumun/ Kuruluşun / Firmanın/ Şahsın

ve

Firmada İrtibat Kurulacak Kişi bilgileri yerine

ASLA

Başvuru Sahibi Vekili (Varsa) bilgileri, girilmemelidir.

 

5-İletişim:

aractiponay@tse.org.tr

 


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön