Araç Tip Onay Hizmetleri

Muafiyet İşlemleri

 Tip Onay Muafiyeti Başvuru İşlemleri

• Tip onay muafiyet/isteğe bağlılık değerlendirmesi işlemleri ULMB bünyesinde kurulmuş olan "Muafiyet Değerlendirme Komisyonu" uhdesinde gerçekleştirilmektedir.

• Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüz komisyona girecek dosyaların  gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek komisyona havale işlemini gerçekleştirmektedir.

• Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili başvuru formuna alttaki bağlantıdan veya BELGENET üzerinden ulaşabilirsiniz.

 Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili ücretlendirme ATOM Ücret Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yapılır.

 Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına fatura ettirilir. Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.  

Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvuru talebi kabul edilen araçlar için, başvuru aşamasında alınır. Ücret tarifesi, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirmesinin sonucuna bakılmaksızın araç sayısına bağlı olarak aşağıda gösterildiği gibi değişir:

Araç Sayısı

Ücret

1-99

8.040 TL (KDV Dahil)

100-199

16.080 TL (KDV Dahil)

200-299

24.120 TL (KDV Dahil)

A00-A99

(A+1)x8.040 TL (KDV Dahil)

 

HİZMET BEDELİ TARİFESİ: https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/9014/03022022135031-2.pdf

ÖNEMLİ DUYURU!

1-Başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET) üzerinden yapılacaktır.

Tip Onayı Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) Başvuru eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

2-“Başvuru Sahibi Kurumun/ Kuruluşun / Firmanın/ Şahsın ve Firmada İrtibat Kurulacak Kişi” bilgileri yerine ASLA “Başvuru Sahibi Vekil” bilgileri, girilmemelidir.

3-“Tip Onay Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) İşlemleri Araç Listesi Formu” MUTLAKA “Başvuru Ekleri” bölümüne yüklenmelidir.

4-İmalatçı (marka sahibi) CE Uygunluk beyanlarında, kullanılan test standartlarına atıf yapılmalıdır. Beyanda, test standartlarına atıf bulunmaması halinde; araca ait ilgili CE Yönetmeliklerine göre Uygunluk Sertifikaları, MUTLAKA sunulmalıdır.

İmalatçı (marka sahibi) tarafından araç kataloğu için genel bilgilendirme amaçlı düzenlenmiş, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı kabul edilmeyecektir.

İmalatçı beyanı (Aracın tip onayı ve tip onay müracaatı olmadığını, Aracın tasarım amacını, Aracın kullanım fonksiyonlarını, İmal Tarihini belirten beyan yazısı) İmalatçı CE Uygunluk Beyanı ile birleştirilerek verilebilir.  

İmalatçı beyanına, araç teknik bilgilerini ve imalatçı yetkili onayı içeren, imalatçı unvan, adres vb. ibareleri içermeyen form, broşür, katalog vb. belgelerin, eklenerek sunulması gereklidir.

Tüm imalatçı beyanlarında, yetkilinin e-posta gibi kurumsal iletişim bilgilerinin bulunması, yerinde olur.

5-Sadece Yarışlarda Kullanma Amaçlı Tasarlanmış Araçlar, kapsamında yapılan başvurularda, MUTLAKA tüm şasi numaralarına ait ilgili yarış federasyonu yazısı, sunulmalıdır.

6-E-Kaykay (E-Scooter, E-Kendinden dengeli araç vb.) Muafiyet değerlendirme başvurularında, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı yanı sıra araçlara ait model bilgisini içeren, EN 17128:2020 standardına göre yapılmış test raporu veya sertifikasının sunulması, yerinde olur.

7-E-Bisiklet (PEDELEC) Muafiyet değerlendirme başvurularında, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı yanı sıra araçlara ait model bilgisini içeren, EN 15194:2017 ve EN 12100:2010 (veya en güncel) standardlarına uygunluk test raporları (ve gerekiyorsa uygunluk sertifikası) Laboratuvarın EN15194:2017 metodundan akredite olduğunu gösteren akreditasyon sertifikasıyla birlikte, sunulmalıdır.

8-Teknik nedenlerle, https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET)  üzerinden hizmet verilemediği durumlarda, Müdürlüğümüzü e-posta ile bilgilendirilmeniz sonrasında onay vermemizle birlikte, istenilen belgeleri usule uygun, ıslak imza ve kaşeli olarak, elden ya da posta ile evrak kayıt birimine teslim ederek, başvurularınızı yapılabilirsiniz.

9-Traktör İmalatçısının tasarım amacının dışına çıkarak, farklı bir imalatçının tasarım ve imalatıyla iş makinalarına dönüştürülen araçlar için yapılacak tip onay kapsam (muafiyet) değerlendirme başvurularında, dikkat edilecek hususlar aşağıda ek dosyada belirtilmiştir.

10-İLETİŞİM:

Adres:

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı OFİM No:99 Kat:3 OSTİM Yenimahalle/ANKARA

Telefon:

ULMB Santral: 0312 592 50 00

E-Posta:

Sorularınız için aractiponay@tse.org.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.

Kurumumuzun Banka Hesap Numaraları:

/IcerikDetay?ID=555&ParentID=132


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön