Araç Tip Onay Hizmetleri

Prototip Araç Yol Testi İncelemeleri

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 46’ıncı maddesinin (d) bendinde “Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış izin belgesi (Tip onayı olması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.) ibraz edilir” ve Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin 8’inci paragrafı (d) bendinde “Otomotiv tip onay mevzuatı kapsamında yer alan prototip veya tip onayı bulunmayan yol testi yapılacak araçlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlığın tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında yetkilendirdiği kuruluştan alınmış izin belgesi olması” hükümleri doğrultusunda prototip araçların yol test izni Enstitümüzce verilebilecektir.

Bu kapsamda prototip araç yol testi işlemleri için https://basvuruportal.tse.org.tr sitemizden başvuru yapmalıdır. Başvuru adımları ve inceleme ile ilgili bilgiler Prototip Araç İnceleme Rehberindedir.

Sorularınız için tiponaydestek@tse.org.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön