Yönetim Sistemleri Başvurusu

Yönetim Sistemleri Başvurusu

Kuruluşlar başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüklerinden doğrudan, yazı/telefon/faks ile başvurarak başvuru formunu ve eklerini alabilirler.

İlgili standard esas alınarak kuruluşlar tarafından aşağıdaki başvuru formunu doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak başvuru aşamasında Başvuru Formunun H.Bölümünde yeralan ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüğüne ekleri ile birlikte teslim etmelidirler.                                                                                                   

Başvuru ile ilgili dökümanlar;

Kuruluş, başvuru formunda belirtilen Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları ile Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgeyi TSE Belgelendirme Müdürlüklerine teslim ederek başvuruyu tamamlamış olur.

 "Talep edildiği takdirde TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde ilgili Yönetim Sisteminde ön tetkik hizmeti sunulur."

BAŞVURULARA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?

Başvuru belgelerini, başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından ön değerlendirmeden geçirir.

Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tespit edilir ise başvuru formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçilerek düzeltilmesi sağlanır.

Kuruluşun Kalite Sistem dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyit için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili “TSE Tetkik Ekibi” belirlenir. Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir. Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşça teyit edilen tetkik görevlileri kalite yönetim sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler. Kuruluşun ilgili Standard şartlarını karşılaması durumunda, TSE Yürütme Komitesi söz konusu kuruluş adına belge düzenlenmesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak takip tetkiki yapılmasına karar verilebilir.

Eski Siteye Dön