ISO/IEC 15504 SPICE

SPICE Genel Bilgi

Standartları oluşturma ve yaygınlaştırma görev bilinci ile Türk Standardları Enstitüsü; "Uluslararası SPICE Tetkikçisi" sertifikasyonuna sahip 12 kişilik uzman ekibi ile TS ISO IEC 15504/SPICE eğitimleri, Değerlendirme(Assessment) ve Belgelendirme hizmetini ülkemize kazandırarak Türkiye´de Yazılım Kalitesi kavramının olgunlaşabilmesi için çok gerekli ve önemli bir adımı atmış bulunmaktadır.

SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek  yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş  yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

TSE tarafından verilen SPICE sertifikalarında, tetkik heyeti başkanı INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin de imzası olduğundan, bu SPICE sertifikaları uluslararası geçerli olmaktadır.


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön