TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi

TS 13298 EBYS Genel Bilgiler

13298 standardı kapsamında iki tip belgelendirme yöntemi mevcuttur. 

- ÜS (Ürün Sertifikasyonu): Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi (EBYS) geliştiren firmalar, geliştirmiş oldukları yazılım ürünleri için belgelendirme hizmeti talep edebilirler.

- 13298 KYS (Kurum Yetkinlik Değerlendirmesi) kapsamında; kurumsal bünyelerinde EBYS kullanmakta olan kamu kurumları ve diğer oluşumlar, kurumsal faaliyetleri sırasında ne derece etkin bir şekilde EBYS kullanıldığının değerlendirilmesi açısından belgelendirme talep edebilirler. (EBYS´yi kendilerinin geliştirmiş olması şart değildir.)

 

Geliştiriciler İçin: Geliştirmiş olduğunuz yazılım ürününün 13298 standardına uygunluğunun kontrolü açısından aşağıdaki işlemlerden sırasıyla geçmiş olması gerekmektedir.

 

- TS 13298 standardı ÜS belgelendirmesi için başvuru

- TS 13298 belgelendirme tetkiki

- Fonksiyonel testler, Performans testleri ve Güvenlik testleri

 

KYS başvuruları İçin: Aşağıdaki sürecin tamamlanması gerekmektedir:

 

       - TS 13298 standardı KYS belgelendirmesi için başvuru

        - TS 13298 KYS belgelendirme tetkiki

 

İlk adım olacak olan başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx adresinden başvuru işlemini gerçekleştirilmesi ve başvuru adımlarında bildirilecek olan dokümanların imzalanarak eksiksiz aktarılması gerekmektedir. (Belgenetten alınan başvuru çıktısı, Marka Tescil Belgeleri, İmza sirküleri belgesi, ticari sicil gazetesi, ilgili belgelendirmenin başvuru ücreti kadar avansın TSE banka hesabına yatırıldığına dair dekont, kamu kurumu ise kuruluş kanunu bilgisi ve ekte aktarılan hizmet sözleşmesi) Standart uygunluğunun denetim anında sağlanamaması denetimin tek seferde tamamlanamamasına neden olabileceğinden dolayı fiyatı dolaylı yoldan artırmaktadır.

 

Belgelendirmede, denetim ve test işlemlerinin tamamlanma süresine göre fiyat değişkenlik gösterebilmektedir. Kurum ve firma kaynaklı aksamalar yaşandıkça fiyatta günlük bazda artışlar mümkün olabilmektedir. Ücret tarifesi linkte sunulmaktadır:

 

https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/875/1079/yayinlar.aspx

TSE, TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardında da belgelendirme hizmeti vermektedir. Bu standart, kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik dokümanların belge niteliğinin korunabilmesi için gerekli standartların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki konuları kapsar:

a) Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için gerekli sistem gereksinimleri,

b) EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları,

c) Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler,

d) Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için gerekli gereksinimler

e) Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler,

f) Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler,

g) Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması.

Firmalar tercihlerine göre farklı test laboratuvarlarını kullanabilmektedir. Bu durumda ücretlendirmelerde yaşanabilecek farklılıklar ücret tarifesinde belirtilmiştir.

TS 13298 Belgelendirme Hizmetleri, TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 

 

 

Eski Siteye Dön