KARADENİZ BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bölgemizde Enstitümüzün temel görevlerinin uygulanması

Enstitümüzün tanıtımı ve yeni faaliyetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

Toplumun standard ve kalite konusunda bilinçlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek

İlgili Müdürlüklerin görev alanlarında ihtiyaçların tespiti ve gerekli koordinasyonun sağlanması

Etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek tanıtımın yapılması

Bölgede Enstitümüzün gözetilmesi, korunması ve merkeze rapor edilmesi

Faaliyet alanlarında rekabet gücünü artırmak, ulusal düzeyde ticaretin kolaylaşması yönünde faaliyet yapmak

Enstitümüz hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, ilgili kurum, kuruluşlar, kalkınma ajansları ve bölgemizde ki gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunmak

Bölge düzeyinde her türlü araştırma, etüt proje hizmetleri yaparak merkezin bilgilendirilmesi

Eski Siteye Dön