BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

 

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı; ihtiyari ve mevzuatla düzenlenmiş alanda belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir.

Enstitümüzün, başlangıçtan bu yana belgelendirme faaliyetleri Enstitü bünyesinde Daire Başkanlığı seviyesinde yürütülmektedir. Söz konusu Daire Başkanlığı, tarihsel gelişimi içersinde, Marka ve Belgelendirme, Kalite ve Belgelendirme, Ürün Belgelendirme gibi değişik isimler almış olup, bugün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı sıfatıyla Enstitü organizasyonu içerisinde yer almaktadır.

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı faaliyetleri aşağıda belirtilen mevzuatlar kapsamında yürütülmektedir.

  1. TSE Kuruluş Kanunu
  2. TSE Belgelendirme Yönergesi
  3. İlgili Belgelendirme alanına ait Usul ve Esaslar
  4. Akreditasyon Standartları
  5. TSE ve Belgelendirme Merkezi Sistem Dokümantasyonu
  6. İlgili Bakanlık Mevzuatları

 

TSE, Kuruluş Kanununda yer alan görevleri çerçevesinde ihtiyari alanda Kamunun ve özel sektörün talep ettiği standardlara uygunluk ile ilgili belgelendirme faaliyetlerine 1964 yılında başlamıştır. Gelişen süreç içerisinde yurt içi ve yurt dışı taleplerin artması sonucunda önce, Belgelendirme Dairesi Başkanlığı olarak daha sonra ise, Belgelendirme Merkezi Başkanlığı adı altında yapılanmıştır. Merkez Başkanlğına direk bağlı iki müdürlük ile Ürün Belgelendirme Grup başkanlığı, Belgelendirme ve Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı ile bu grup başkanlıklarına bağlı müdürlükler şeklinde hizmet verilmektedir.

Ayrıca Çorum Belgelendirme Müdürlüğü, Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü ve Kastamonu Belgelendirme Müdürlüğü yine Belgelendirme Merkezi Başkanlığına bağlı Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı bünyesinde taşra teşkilatı olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte Belgelendirme Merkez Başkanlığımız tarafından yürütülen belgelendirme/uygunluk değerlendirme faaliyetleri, hinterland bazında ilgili Bölge Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Merkez Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmektir.

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı uhdesinde yürütülen belgelendirme ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO IEC 17025 standardında TURKAK Türk Akreditasyon Kurumundan akreditasyon sertifikasına sahiptir. Faaliyetlerin yerine getirilmesinde ISO/EN/IEC rehber dokümanları ve Helal belgelendirme faaliyetlerinde ise TS OIC/SMIIC 2 standardı şartları temel alınarak oluşturularak sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı tarafından bağlı Sektör Müdürlükleri ile belgelendirme hizmeti verilen mevcut konular ile planlanan yeni alanlarda tasarım faaliyetleri yürütülmekte ve tamamlanan çalışmalar uygulamaya alınmakta ve sürekli iyileştirilmektedir. Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığına bağlı Helal Belgelendirme Müdürlüğümüzce Gıda, Kozmetik, Temizlik Ürünleri ve Deterjanlar ile Hizmet alanlarında Helal Uygunluk Belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

TSE Ürün ve Sistem belgelendirme faaliyetleri Ankara Belgelendirme Merkezi Başkanlığı başta olmak üzere toplam 19 ilde bulunan Belgelendirme/Sektör Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya birkaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

 CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir. "CE" uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783'dir.

Deney hizmeti alınabilecek laboratuvar onayı Sözleşmesi çerçevesinde, laboratuvarın teknik yeterliliğinin belirlenen teknik kritere uygunluğunu onaylayan; Laboratuvar veya bağlı bulunduğu kuruluş adına düzenlenen ve söz konusu laboratuvarın, belirlenen kapsam çerçevesinde TSE tarafından teknik açıdan yeterli bulunduğunu gösteren onaydır.

TSE Helal Uygunluk belgelendirme faaliyetleri; TSE’nin de kurucu üyesi olduğu SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından yayınlanan OIC/SMIIC standartlarına göre yürütülmektedir.

Enstitümüzün üyesi olduğu FSSC (Food Safety System Certification) kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetler ve üyesi olunan IQNet vb. organizasyonlarının gerekli iş ve işlemlerinin takip ve organizasyon faaliyetleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığınca yürütülmektedir. Ayrıca TSE sistem belgelendirme alanında prestijli belgelendirme kuruluşlarının üye olduğu Uluslararası Belgelendirme Ağı olan IQNet'in tam üyesidir. TSE tarafından verilen yönetim sistem belgeleri yanında IQNet kapsamında olan yönetim sistemleri için IQNet belgesi de ücretsiz olarak verilmektedir.

TSE belgeleri uluslararası geçerli belgeler olup, belgelendirme hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. Elektroteknik Sektöründe; IEC’nin (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) bünyesinde yer alan IECEE (Uluslararası Elektroteknik Ekipman ve Bileşenlerinin Uygunluk Deneyleri ve Belgelendirme Sistemi) ve EEPCA’nın (Elektrikli Aletler Avrupa Belgelendirme Kuruluşu) etkin bir üyesi olarak çalışmakta ve bu kuruluşların gözetiminde TSE tarafından verilen belgeler Avrupa’da ve tüm dünyada tanınmaktadır.

TÜRKAK, IECEE ve EEPCA web sayfalarına ve TSE kapsamlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir:

 

TÜRKAK Kapsamı: www.turkak.org.tr

EEPCA Kapsamı: www.eepca.eu

IECEE Kapsamı: http://members.iecee.org

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için www.tse.org.tr adresi ziyaret edilebilir. 

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından, verilmekte olan belgelendirme hizmetleri, inceleme ve muayene işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

Sunulan Hizmetler

 

Sıra No

Faaliyetin Adı

Merkezdeki Sorumlu Birim

Faaliyeti Yürütmekte Yetkili Birimler

1

TSE

İlgili Sektör Müdürlüğü

Merkez ve Taşra(*)

2

TSEK

İlgili Sektör Müdürlüğü

Merkez ve Taşra(*)

3

TSE Yıldız

İlgili Sektör Müdürlüğü

Merkez ve Taşra

4

TSE Çift Yıldız

İlgili Sektör Müdürlüğü

Merkez ve Taşra

5

TSE-HAR

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

6

TSE-EMU

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

7

ENEC

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

8

CCA-NTR

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

9

Deney Laboratuvarlar Onayı

Belgelendirme Sistem Yönetim Müdürlüğü

Belgelendirme Sistem Yönetim Müdürlüğü

10

CB Deney Belgesi

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

11

Birim Doğrulama

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

12

Rüzgar Türbini Prototip Belgesi

Makina Sektör Müdürlüğü

Makina Sektör Müdürlüğü

13

Rüzgar Türbini Tip Belgesi

Makina Sektör Müdürlüğü

Makina Sektör Müdürlüğü

14

Rüzgar Türbini Bileşen Belgesi

Makina Sektör Müdürlüğü

Makina Sektör Müdürlüğü

15

E Belgesi (E1/E0)

Yapı Malz. Sektör Müdürlüğü

Yapı Malz. Sektör Müdürlüğü ve Taşra

16

TSE - Ex

İzmir Belgelendirme Müdürlüğü

İzmir Belgelendirme Müdürlüğü

17

G İşareti

Yapı Malz/Kimya/Makine Sek.

Yapı Malz/Kimya/Makine Sek. /Taşra

18

Güvenli Yeşil Bina

Yapı Malz. Sektör Müdürlüğü

Yapı Malz. Sektör Müdürlüğü

19

RoHS Uygunluk Belgesi

Kimya Sektör Müdürlüğü

Kimya Sektör Müdürlüğü

20

SASO Uygunluk Belgesi

Gıda hariç tüm Sektör Müdürlükleri

Gıda hariç tüm Sektör Müdürlükleri

21

SASO Quality Mark İnceleme Faaliyetleri

Kimya ve Makine Sektör Müdürlükleri

Kimya ve Makine Sektör Müdürlükleri

22

G MARK İnceleme Faaliyetleri

Direktifler Müdürlüğü ve Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

Direktifler Müdürlüğü ve Elektroteknik Sektör Müdürlüğü

23

Helal Uygunluk Belgesi (Gıda için)

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

24

Helal Uygunluk Belgesi (Kozmetik için)

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

25

Helal Uygunluk Belgesi (Hizmet için)

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

26

Helal Kesim Belgesi

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belg. Md./Bursa BM/İzmir BM

27

Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

28

Helal Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanlar

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

Helal Belgelendirme Müdürlüğü

29

Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

30

Çevre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 14001)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

31

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 22000)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

32

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi(TS 18001)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

33

Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi (TS EN ISO 13485)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

34

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi(TS ISO 10002)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

35

Gıda Üretimi için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000-ISO/TS22002-1)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

36

Ambalaj Üretimi için Gıda Güvenliği Sistemi (FSSC 22000-ISO/TS 22002-4)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

37

Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi(TSE K 118)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

38

Enerji Yönetim Sistemi(TS ISO 50001)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

39

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (IQNet SR10)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

40

Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi(TS ISO 22301)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

41

Risk Yönetimi Doğrulama (TS ISO 31000)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

42

Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi(TS EN 15224)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

43

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO 28000)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

44

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi (TS ISO 29990)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

45

Kozmetikler-İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  (TS EN ISO 22716)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belgelendirme Müd.

46

Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO 39001)

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü

Sistem Belg. Müd. ve Taşra

47

Yeşil Liman/ Eko Liman Sek. Kriterler

Sistem Belgelendirme Müd.

Sistem Belgelendirme Müd.

48

G Uygunluk Belgesi 

Yapı Sektörü Belg. Müd.

Yapı Sektörü Belg. Müd.

49

Ulusal Teknik Onay

Yapı Sektörü Belg. Müd.

Yapı Sektörü Belg. Müd.

50

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

51

Performans Değişmezlik Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

52

AT Tasarım İnceleme Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

53

Son Muayene Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

54

AT Tip İnceleme Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

55

Birim Doğrulama Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

56

Ürün Kalite Güvence Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

57

Üretim Kalite Güvence Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

58

Tam Kalite Güvence Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

59

Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ile Tam Kalite Güvencesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

60

Tasarım İncelemeli Tam Kalite Güvence Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

61

Ürün Doğrulama Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

62

Uygunluk Onay Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

63

Nihai Ürün Kalite Güvence Belgesi

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

64

Tipe Uygunluk

Direktifler Müdürlüğü

Merkez –Direktifler Müd.

* Bölge Koordinatörlüklerine göre özel yetki verilen Standard/Kriterler Belgenet’de tanımlanmıştır.

Eski Siteye Dön