BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı; ihtiyari ve mevzuatla düzenlenmiş alanda belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir.

Enstitümüzün, başlangıçtan bu yana belgelendirme faaliyetleri Enstitü bünyesinde Daire Başkanlığı seviyesinde yürütülmektedir. Söz konusu Daire Başkanlığı, tarihsel gelişimi içersinde, Marka ve Belgelendirme, Kalite ve Belgelendirme, Ürün Belgelendirme gibi değişik isimler almış olup, bugün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı sıfatıyla Enstitü organizasyonu içerisinde yer almaktadır.

TSE, Kuruluş Kanununda yer alan görevleri çerçevesinde ihtiyari alanda Kamunun ve özel sektörün talep ettiği standardlara uygunluk ile ilgili belgelendirme faaliyetlerine 1964 yılında başlamıştır. Gelişen süreç içerisinde yurt içi ve yurt dışı taleplerin artması sonucunda önce, Belgelendirme Dairesi Başkanlığı olarak daha sonra ise, Belgelendirme Merkezi Başkanlığı adı altında yapılanmıştır. Merkez Başkanlğına direk bağlı iki müdürlük ile Ürün Belgelendirme Grup başkanlığı ve Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı ile bu grup başkanlıklarına bağlı müdürlükler şeklinde hizmet verilmektedir.

 

Ayrıca Çorum Belgelendirme Müdürlüğü, Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü ve Kastamonu Belgelendirme Müdürlüğü yine Belgelendirme Merkezi Başkanlığına bağlı Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı bünyesinde taşra teşkilatı olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte Belgelendirme Merkez Başkanlığımız tarafından yürütülen belgelendirme/uygunluk değerlendirme faaliyetleri, hinterland bazında ilgili Bölge Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Merkez Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmektir.

Eski Siteye Dön