TANITIM, PAZARLAMA VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Tanıtım, Pazarlama ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak icra edilen faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Kurumun tanıtım ve pazarlama alanındaki etkinliğini ve tanınırlığını arttırmak amacıyla konferans, panel vb. etkinliklere katılım sağlamak.
 • Zirve ve fuar gibi organizasyonlara katılım sağlanarak üretici ve tüketicilere Enstitüsü faaliyetleri hakkında bilgi vermek.
 • TSE adına verilen belgelerle ilgili düzenlenen protokol imza törenlerinin organizasyonunu sağlamak.
 • TSE’nin tanınırlığını artırmak amacıyla tanıtım filmi hazırlamak.
 • TSE faaliyet ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla kitapçık ve broşür hazırlamak.
 • Günümüz dünyasının en etkin iletişim materyallerine dönüşen sosyal medyayı etkin şekilde kullanmak.
 • TSE Standard ve TSE Öncü Çocuk Dergilerini hazırlamak.
 • Enstitüsü faaliyetlerinin fotoğraf, kamera çekimlerini yapmak.
 • TSE’nin faaliyetlerini haberleştirerek resmi web sitesinde ve haber ajanslarıyla paylaşmak.
 • Basın yayın organları ve medya mensupları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek,
 • Matbaa birimi marifeti ile Enstitümüz çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan baskı, kitap vb. materyallerin çoğunun basımını yapmak.

yer almaktadır.

Eski Siteye Dön