DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Laboratuvarlarımız, TSE Kuruluş Kanununun 2. Maddesi (G) bendinde belirtildiği gibi:

'Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standartların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri resmi veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek' üzere görevlendirilmiştir.

TSE, laboratuvar faaliyetlerine kuruluşundan hemen sonra başlamıştır. Kuruluş yıllarında Ankara'da başlatılan laboratuvar hizmetleri ile Türk Standartlarının hazırlanması aşamasında, standartlarda yer alan muayene ve deney metotlarının uygulanabilirliğinin kontrolü ve yeni metotların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde, özellikle 1980'li yıllardan sonra sanayicimizin güçlenmesi ve buna paralel olarak belgelendirme çalışmalarının ülke sathına yayılarak hız kazanması ile birlikte sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belli merkezlerde yeni laboratuvarlar kurularak hizmetler yaygınlaştırılmıştır.

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı olarak; deney, kalibrasyon, eğitim ve LAK/YT olmak üzere dört ana konuda faaliyet göstermekteyiz. Ülkemiz genelinde enstitümüzün 11 farklı ilde ve 17 farklı yerleşkede bulunan 23 adet deney ve 3 adet kalibrasyon  laboratuvarımızla ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bir şekilde hizmet sunmaktayız.

 

Ulusal ve uluslararası protokol ve antlaşmalar çerçevesinde bölgemizde uygunluk değerlendirme sektöründe Enstitümüzün hedefleriyle eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Eski Siteye Dön