MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

-                 Asansör Periyodik Kontrolleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında; asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yılda en az bir kere bina sorumluları (bina yöneticileri) tarafından yaptırılması zorunlu olan periyodik kontrollerdir. 2012 Mayıs ayında faaliyete başlanmış olup, yurt genelinde hizmet verilmeye devam edilmektedir.

-                 Asansör Tam Muayeneleri

Elektrikli/Hidrolik asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, bina sorumluları veya asansör firmalarının başvurusuna istinaden yapılan tam muayenelerdir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilen Merkez Başkanlığımızca 2009 yılından bu yana yurt genelinde asansör tam muayene hizmeti verilmekte olup, 2013 Haziran ayından itibaren söz konusu faaliyet Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

-                 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Asansör Test ve Muayeneleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enstitümüz arasında 19.04.2013 tarihinde imzalanan ve 08.10.2015 tarihinde yenilenen protokol uyarınca, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen asansör test ve muayeneleridir. Daha önce Merkez Başkanlığımız tarafından verilen hizmet 2013 Haziran ayından itibaren Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

-                 Topraklama Ölçümü

Topraklama, ev,  işyeri gibi elektrik tesislerinde kullanılan cihazların gerilim altında olmayan bölümlerinde herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda insan hayatını ve cihazları riske atmamak adına gerilim altında olmayan bölümlerin bir iletken ile toprağa bağlanmasıdır. Cihazlarda oluşabilecek kaçak akım, direnci az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilir.

Topraklama ölçüm faaliyeti kapsamında Yetkili Servisler, İkmal İstasyonları, Fabrika gibi tesislerde topraklama tesisatı direnç değerleri ölçülür ve kaçak akım rölesi testleri yapılır.

Topraklama raporları "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" ve/veya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri, Belediyeler ve Özel Amaçlar için talep edilmektedir.

Muayene faaliyeti "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği", "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği", "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ve "İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği çerçevesinde topraklama ölçüm periyodları aşağıda verilmiş olup, raporların bu periyotlarda güncellenmesi gerekmektedir.

Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları;
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları: 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri: 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi: 2 yıl
Sabit Olmayan Tesisler İçin;
Sabit İşletme Elemanları İçin: 1 Yıl
Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin: 6 aydır.

-                 Paratoner Muayenesi

İkmal istasyonları, yüksek binalar, sanayi tesisleri, minareler, trafo tesisleri, stadyumlar, köprüler, ikmal istasyonları, havaalanları gibi tesislerde yıldırımdan kaynaklanan elektrik boşalmasının yol açtığı  akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden toprağa verilir. Paratoner muayene faaliyeti kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçülerek, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek raporlanır.

-                 Katodik Koruma Muayenesi

Metaller su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu özellikle su ve toprak altında bulunan metal boru ve tanklar için büyük bir risktir. Metal korozyonunu engellemek amacıyla korunacak metale dışarıdan daha aktif bir metal temas ettirilerek, dışarıdan akım verilerek veya galvanik pil bağlanarak korunur. Katodik Koruma faaliyeti kapsamında İkmal İstasyonlarında LPG tanklarının katodik koruma sisteminin çalışması TS EN 12817, TS EN 12819 standardları çerçevesinde test edilerek raporlanır.

-                 Raf Ve Depolama Sistemleri Muayeneleri

Raf ve depolama sistemlerinden kaynaklı risklerin ve iş kazalarının önüne geçilmesinde yardımcı oluyoruz. Endüstride yoğun bir şekilde kullanılan depolama ve raf sistemleri belli bir çevrim sonunda deformasyon ve metal malzemelerde yorulma riski altındadır. Muayene hizmetimizde kullanımda olan depolama ve raf sistemlerinin zeminden başlayarak tüm cıvata ve kaynak bağlantıları, kolon ve kirişleri muayene edilmektedir. Muayene sonucunda ölçülendirilen raf sistemleri konusunda uzman analistler tarafından bilgisayar destekli olarak dinamik ve sismik yükler altında simüle edilerek müşterilerimize ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.

-                 Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene, malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meydana gelen bozuklukları belirlemek için kullanılan test yöntemlerinin tümüdür. Kullanım amaçları:

 •        Üretilen bir parçanın kalite kontrolü,
 •        Girdi kontroller, proses esnasında kontroller, son kontroller,
 •        Üretim yöntemi kontrolü veya geliştirilmesi,
 •        Kullanımda olan bir parçada oluşan hatanın erken tespiti,

Yorulma, korozyon, aşınma, aşırı yüke maruz kalma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, iç yapıda boşluk, kesit azalması gibi hataların tespiti gerçekleştirilebilir. İmalat, montaj, periyodik muayene ve konstrüksiyon aşamalarında; güç santralleri (termik, hidrolik), çelik konstrüksiyon, kimya-petrokimya, rafineriler, çimento, gübre, ilaç, savunma sanayi, boru hatları, depolama tankları, vb. sektörlerini de kapsayan geniş bir yelpazede tahribatsız muayene ve denetim ve eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Hizmet Verilen Yöntemler:

 •        RT-Radyografik Muayene, Filmlerin Değerlendirilmesi ve Onayı
 •        UT-Ultrasonik Muayene,  Phased Array &TOFD Değerlendirilmesi ve Onayı
 •        PT-Sıvı Penetrant Muayenesi, Değerlendirilmesi ve Onayı
 •        MT-Manyetik Parçacık Muayenesi Değerlendirmesi ve Onayı
 •        VT-Gözle Muayene
 •        ET- Girdap Akımları Muayenesi

-                 Kaynak İmalat Ve Çelik Konstrüksiyonların Kontrolü

EN 1090-2 Kapsamında imalat ve montaj denetleme adımlarında

 • Projenin Gözden Geçirilmesi Ve Kalite Planının Kontrolü
 • Wps - Wpqr Ve Kaynakçı Yeterlilik Kontrolü
 • Malzeme Giriş Kalite Kontrol - Ana Malzeme (Çelik) ve - Dolgu Malzemesi - Yardımcı Malzeme Kabulü
 • EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası kontrolleri
 • Sarf Malzeme Sertifika Kontrolleri
 • Yüzey Hazırlığı Ve İzlenebilirlik
 • Kesim
 • İmalat Kontrol Ve Takip
 • Ölçü -Boyut Kontrol
 • Kaynak - NDT Kontrol
 • Korozyondan Korunma Muayene Boya Kontrol Gözle Muayene
 • Montaj aşaması projeye uygunluk kontrolleri
 • Montaj torklama kontrolleri

muayene ve denetim hizmeti sunulmaktadır.

 

-                 Kaynakçı Belgelendirme Ve Kaynak Yöntem Testi Onayı (WPS, PQR)

 • Türk Standardları Enstitüsü, kaynaklı imalat kalitesinin çok kritik bir unsur olduğu basit ya da riskli tüm çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi çelik konstrüksiyon üreticilerine ihtiyaç duyulan tüm kaynakçı belgelendirme ve kaynak yöntem onayı hizmetlerini aşağıdaki mevzuat ve standartlar kapsamında akredite olarak vermektedir.
 • Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
 • CE İşareti
 • ADR (Tehlikeli Yakıtların Kara Yolu İle Taşınması Yönetmeliği)
 • TS EN 9606-1 ve TS EN 14732 Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme
 • ISO 3834 Standard Serisi
 • TS EN ISO 15614 ve TS EN ISO 15609 serisine atıf yapan tüm ürün belgelendirme standartları,
 • Çelik ve Alüminyum Yapılar (TS EN 1090,   TS EN 1090-2)

 

-                 İş Ekipmanları Periyodik Muayenesi

25 Nisan 2013 tarihli ´´İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ŞARTLARI´´ yönetmeliği kapsamındaki ekipmanların, ulusal ve uluslararası standartlar temel alınarak, muayene uzmanımızın kontroller sırasından yapacağı risk analizine göre periyodik muayenelerinin yılda en az 1 kez veya farklı periyotlarda muayenelerinin yapılmasıdır.

İlgili yönetmelik kapsamında;

 • Basınçlı Kaplar,
 • Kaldırma İletme Ekipmanları
 • Tesisatlar ve
 • İş Makinaları´ nın periyodik olarak muayenelerini gerçekleştirmekteyiz.

 

-                 Güneş Enerjisi Santrallerinin Muayene Gözetimi

Kurulumu gerçekleştirilmiş güneş enerjisi santrallerinde montaj hataları, hatalı modüller, düşük üretim, tasarım hataları gibi nedenleri ortadan kaldırmak için TSE inceleme ekibi sahanızın kurulum süresince sizler adına 3. Taraf Gözetim ve Muayene sürecini yürüterek santralin sorunsuz bir şekilde teslim ve kabul noktasına getirilmesini sağlar. Son aşamada kabul testlerini TSE Gözetim ve Muayene ekibi gerçekleştirerek sahanın TS EN ISO 62446-1 standardına uygunluk raporu/belgesi düzenlenir. Bu kapsamda;

 • Saha Kabul ve Performans Testleri (TS EN ISO/IEC 62446-1)
 • Termografi Muayeneleri
 • Elektrolüminans Görüntüleme görüntülenmesi, kırık oluşan hücrelerin tespit edilmesi
 • Elektriksel Testler: Topraklama, Topraklama Sürekliliği, Yalıtım Testleri
 • I-V Ölçümü yapılmaktadır.

Ayrıca Güneş Enerji Santrallerinde Hata Analizi, İmalatçı Değerlendirme ve Yükleme Öncesi Gözetim alanlarında hizmet verilmektedir.

-                 Boru Hatları Muayene Gözetimi

Boru Hatları Muayene Gözetimi kapsamında, Güzergah İşaretleme, Güzergah Açma ,Kanal Açma, Boru Dizgi, Boru Bükme, Kaynak, N.D.T., Ek Yeri Sargısı, İndirme, HDPE Döşeme, Geri Dolgu, Bağlantı Kaynağı (Tie-In), Katodik Koruma Ölçüm Kt. Yrl., Hava Temizliği, Dolum, Basınçlandırma, Boşaltma, Kurutma, Hat İşareti, Güzergah Temizliği, Gaz Alma alanlarında denetim hizmetleri sunmaktadır.

-                 Sera Gazı Doğrulama Faaliyeti

Dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar yıllık karbon emisyonlarını ölçüp raporlamakta ya da raporlatmaktadır. TS EN ISO 14064-1´e göre hazırlanan raporlar Enstitümüzce TS EN ISO 14064-3´ e göre doğrulanmaktadır.  

Ayrıca, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında, yönetmelik kapsamına giren tesislerin Sera Gazı Emisyonlarını İzlemesi, Raporlaması ve bağımsız Doğrulayıcı Kuruluşlara doğrulatması gerekmektedir. TSE, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında doğrulama faaliyeti gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tebliğde belirtilen tüm kapsamlarda (Fosil Yakıtların Yanması, Petrol Rafinasyonu, Kok Üretimi ve Metal Sanayi, Birincil Alüminyum Üretimi, Mineral Sanayi, Kağıt ve Selüloz Üretimi, Kimya Sanayi, Asit ve Kaprolaktum Üretimi) Doğrulayıcı Kuruluş olarak yetkilendirilmiş olup, 2 yıldır doğrulama faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmektedir.

-                 Yükleme Öncesi Gözetim

Ticarete konu tüm ürünlerin gereksinimleri tam olarak karşılayıp karşılamadığı üçüncü taraf bir gözetim şirketi olarak tarafımızca değerlendirilmektedir. Gerek duyulduğunda ilgili şartnamenin gereği olan muayene ve deneylere konusunda uzman deney personelimiz tarafından nezaret edilmektedir. 

Enstitümüz ile çeşitli ülkelerin (Suudi Arabistan, Yemen, Sudan) standart kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca belirlenen kapsamlarda yükleme öncesi gözetim yapılmakta ve parti malı uygunluk belgesi düzenlenmektedir. Böylece ihracatçılarımızın ürünleri varış yerinde en az test ve muayene ile karşılaşarak hızlı ve güvenli şekilde pazara arz edilebilmektedir.

           Müşteri Adına Tedarikçi/Bayi Değerlendirme

Müşterilerimizin tedarikçileri/bayileri, müşterilerimizle belirlenen kriterlere veya ilgili yönetim sistem standardına göre onlar adına ikinci taraf bir gözetim şirketi olarak değerlendirilmektedir. Böylece tedarikçi/bayi değerlendirmesi tarafsız bir şekilde daha güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

-                 Müşteri Şartlarına Uygunluk

Müşterilerimizin, kendilerince belirlenen kriterlere veya ilgili yönetim sistem standardına göre kendi üretimleri, üreticileri veya müşterileri ikinci taraf bir gözetim şirketi olarak üretim, sevkiyat, teslim süreçleri ve şartları onlar adına değerlendirilmektedir. Böylece üretim, kalite ve süreç değerlendirmesi tarafsız bir şekilde daha güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.

-                 Eti Maden

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nün bağlı işletmelerinde üretilen ve sevk edilecek olan Bor ürünlerinin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasına yönelik hizmetlerdir. İlgili muayene ve deney faaliyetleri 7 gün 24 saat uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir.

Denetim iki aşamalı olup üretim noktalarından numune alımı, miktar tespiti ve ölçülendirme analizi, ikinci aşama olarak stok sahası denetimi, sevkiyat araçları ve sevkiyat kontrolleri olarak gerçekleştirilmektedir.

 -                 Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile yapılan protokol ve TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislere ait aksam/bütünleştirici parçaların imalat, saha montaj, kurulum ve işletme esnasındaki periyodik kontrol ve gözetimleri yapılmaktadır. İlgili kontroller neticesinde Sertifika Uygunluk Belgesi düzenlenmesi ve güneş panellerinin yükleme öncesi gözetim faaliyetleri Merkez Başkanlığımızca yürütülmektedir.

-                 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri, Açık Hava Egzersiz Donanımları

 Yurt genelinde hali hazırda bulunan ve kurulması planlanan çocuk oyun parkı ve dış mekan kondisyon aletlerinin hem kişisel yaralanma ve sakatlanma riskini en aza indirmek hem de ilgili idarelerin şartnameler karşılığı ürün alabilmelerini sağlayarak kamunun maddi ve manevi yönden zarar görmesine engel olmak amacıyla TS EN 1176 standardı kapsamında akredite olan enstitümüz, çocuk oyun alanlarının ve dış mekan kondisyon aletlerinin kurulum sonrası ilk kontrolleri ve yıllık periyodik kontrollerini yapmaktadır.

-                 Hizmet Yeri Belgelendirme Faaliyetleri

Hizmet Yeri Belgelendirmesi tüketicilere sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış kriterlere uygun olduğunu gösteren bir belgelendirmedir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yönetmelik, tebliğ veya şartnameler kapsamında zorunlu alanlarda ve ihtiyari alanlarda;

• Beyaz eşya, otomobil, bilgisayar, elektronik eşya servisleri gibi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlara,

• Yemek, temizlik, güvenlik peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama gibi hizmetler veren, ihale yoluyla kamu hizmetlerini yapan ve/veya yapmaya talip olan kuruluşlara,

• LPG, CNG ve akaryakıt ikmal istasyonları, LPG ve CNG dönüşüm servisleri gibi güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlara,

• Tamirhane, fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları gibi sektöründe kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlara,

standard veya kritere uygunluğun tespit edilmesi durumunda verilen belgedir.

-                 MDM-MDK Faaliyetleri

EOQ Tarafından Onaylanmış ilk Türk Belgelendirme Modeli olup, kuruluşların belli bir marka kapsamında verdikleri hizmetlerin müşteri tarafından talep edilmesinden, hizmetin müşteriye teslim edilerek faturalandırılmasına kadar geçen bütün süreçlerde müşterinin kendisine sunulan hizmete ilişkin memnuniyet düzeyinin Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanmış olan kriterlere göre belgelendirilmesini kapsamaktadır.

-                 İthalatta Uygunluk Denetimleri

1 sayılı "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğ" ve 9 sayılı "CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ" ile "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" ve "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" kapsamında ithalat uygunluk kontrolleri yapılmaktadır.

-                 İthalatta Enerji Verimliliğine İlişkin Kontroller

 

Elektrik motoru, elektrik süpürgesi, klima, lamba ve ev tipi soğutucu cinsi ürünlerin enerji verimliliğine ilişkin kontrolleri ithalat aşamasında "Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" (ECO-DESIGN ) ve "Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik" (ENERJİ ETİKETLEMESİ) kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Eski Siteye Dön