DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu vb. yasal mevzuat çerçevesinde; ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sağlamakta ve gerekli destek hizmetlerini yürütmektedir.

 Bu maksatla;

  • Enstitümüzün faaliyetleri için gerekli olan her türlü mal ve hizmetin, istenilen özelliklerde, en uygun fiyatla ve zamanında doğrudan temin ya da ihaleler yoluyla tedarik edilerek talep sahibi birimlerin hizmetine sunulması,
  • Her türlü yapım işi, tadilatlar, arsa tahsisleri, güçlendirme, gayrimenkul satın alma ve kiralama işlemleri,
  • Yemek, temizlik ve bahçe işleri, taşıt, güvenlik, destek personeli, kargo, personel servisi ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve kontrolü,
  • Sıhhi tesisat, müşterek tesisat, asansör, havalandırma ve soğutma - ısıtma vb. tesisatın işletilmesi, bakım ve onarım işlemleri,
  • Evrak, posta, kargo, santral, çağrı merkezi ve telefon işlemleri,
  • Arşiv ve depo hizmetleri,
  • Araç takip, bakım ve kontrol işlemleri,
  • Genel kullanımda olan veya tüketilen her türlü mal ve hizmetin alım satım, kayıt, bakım-onarım, koruma ve elden çıkarılması işlemleri,

başlıklarında yerine getirdiği sorumluluklarını Enstitü stratejileri ve kalite yönetim sistemi prensipleri ile prosedürlerine uygun olarak Alım Satım Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü ve İdari İşler ve Güvenlik Müdürlüğü birimleriyle organize şekilde yürütmektedir.

 

Eski Siteye Dön