DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Türk Standardları Enstitüsü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, uluslararası alanda ikili işbirliği ve küresel iş geliştirme faaliyetlerini, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ilişkileri, yurt dışı temsilcilikler ve iştiraklerle koordinasyonu yürütmektedir.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, başta Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), Körfez Arap Ülkeleri Standardizasyon Teşkilatı (GSO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) olmak üzere AB Kurumları ile diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ikili/çok taraflı ilişkiler gerçekleştirmektedir. Daire Başkanlığımız, hükümetler arası gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının takibi yapılmakta ve TSE faaliyetlerinin KEK Protokollerinde yer alması sağlanmaktadır.

TSE’nin faaliyet alanına giren konulardaki uluslararası gelişmeleri takip etmek, ülkemizin AB adaylık sürecinde Enstitümüzün faaliyet alanı ile ilgili uyumlaştırma ve hazırlık çalışmalarının takibini yaparak, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde gerekli çalışmaları yürütmek, Enstitümüzü yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli platformlarda temsil etmek, Enstitümüzün dış politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak da Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasındadır.

Bunlara ek olarak Daire Başkanlığımız, Enstitümüzün Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Özbekistan Temsilcilikleri ile Suudi Arabistan Koordinatörlüğünün yanı sıra kurucusu veya ortağı olduğu iştiraklerle Enstitümüz arasındaki koordinasyondan sorumludur.

Eski Siteye Dön