BURSA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

-         Bölgemizde Enstitümüzün temel görevlerinin uygulanması

-         Enstitümüzün tanıtımı ve yeni faaliyetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

-         İlgili Müdürlüklerin görev alanlarında ihtiyaçların tespiti ve gerekli koordinasyonun sağlanması

-         Etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek tanıtımın yapılması

-         Bölgede Enstitümüzün gözetilmesi, korunması ve merkeze rapor edilmesi

-         Piyasa araştırmaları yaparak, merkezin bilgilendirilmesi

Eski Siteye Dön