Yönetim Kurulu

Dr. Halil İbrahim ÇETİN

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

 

1973 yılında Konya’da doğan Halil İbrahim ÇETİN, 1996 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversiteden ‘Yenilebilir Kaplama Maddesi ve Fungisit Uygulamasının Nektarinlerin Depolanması Üzerine Etkileri’ konusu ile 1999 yılında yüksek lisans, ‘Biyomalzemelerin Süperkritik Akışkanlarla Ekstraksiyonunun Matematiksel Modellenmesi’ çalışması ile de 2007 yılında doktora derecesini almıştır.

1997 - 2009 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu sırada Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının yanı sıra ulusal standartlaştırma çalışmalarına 2008-2009 yıllarında TSE Ziraat İhtisas Grubu ve TSE Mamul Gıdalar İhtisas Grubu Başkan Vekili olarak katkı vermiştir. 

2009 yılında Türk Akreditasyon Kurumu’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında Uluslararası İlişkiler Müdür Vekilliği görevine atanmıştır. Türk Akreditasyon Kurumunun Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC), ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile ilişkilerinin yürütülmesine ve Kurumun Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkan Ülkelerindeki faaliyetlerine katkı vermiştir. 

Kasım 2012’de TÜRKAK Genel Sekreterliği görevine vekâleten, Şubat 2015’de ise asaleten atanmıştır. Ağustos 2018’e kadar TÜRKAK Genel Sekreterliği görevini sürdürmüştür.

6 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü olarak atanmış, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden kurulan Sanayi Genel Müdürlüğüne, 16.05.2020 tarihli ve 2020/222 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumunda Laboratuvar, Muayene Kuruluşları, Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu ve İyi Laboratuvar Uygulamaları konularında çalışmıştır.

30.05.2019 – 30.05.2022 tarihleri arasında TSE Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Halil İbrahim ÇETİN, halen Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesidir.

İngilizce bilen ÇETİN evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Eski Siteye Dön