Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN

TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (1991)
 • Doktora, Warwick Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngiltere, 1994- Haziran 1999)
 • Doçent (Fen Bilimleri,Biyoloji, Ekim 2011)
 • Profesör (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şubat 2017)

İş ve Yönetim Tecrübesi:

 • CP Tavukçuluk (Bursa, 1991-1993)
 • Araştırma Görevlisi Doktor, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Falültesi Biyokimya Anablim Dalı (Kars, Haziran 1999-Kasım 2000)
 • Postdoktoral Araştırıcı, Glasgow Üniversitesi (İskoçya, Birleşik Krallık, Kasım 2000-Ocak 2004)
 • Postdoktoral Araştırıcı, Lancaster Üniversitesi (İngiltere Krallık, Ocak 2004-Nisan 2006)
 • Viroloji Laboratuvarı Moleküler Analiz Sorumlusu, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı (Ankara, Nisan 2006-Nisan 2009)
 • Akreditasyon Uzmanı ve Eğitim ve Tanıtım Müdürü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK, Ankara, Nisan 2009-Temmuz 2012)
 • Doçent, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı (Temmuz 2012--)
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Projeler Ofisi Koordinatörü (Temmuz 2012-Şubat 2017)
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı (Şubat 2013-Şubat 2017)
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Aziz Sancar Araştırma Merkezi Koordinatörü (Şubat 2017—Haziran 2018 )

Akademik Faaliyetler

 • Uluslararası 30’un üzerinde makale
 • Ulusal ve uluslararası 50’nin üzerinde bilimsel toplantı sunusu
 • AB Kuş Gribi Projesi (Yürütücü, 6 milyon Avro bütçeli)
 • 9 adet AYBÜ BAP (yürütücü ve araştırmacı, toplam 800.000TL bütçeli)

Yönetsel ve Eğitsel Diğer Faaliyetler

 • Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (AYBÜ, Kasım 2014-Şubat 2017)
 • Merkez Laboratuvarı Komisyon Üyeliği (AYBÜ)
 • AYBÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubu Üyesi
 • YÖK Kalite Kurulu Üyesi ve Değerlendiricisi
 • Kanser Biyoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)
 • Kas-İskelet (Yüksek Lisans ve Doktora)
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (Yüksek Lisans)
 • Oküler Farmakoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)

Diğer Tecrübeleri

 • Biyogüvenlik Düzeyi-3 Tasarımı ve Kurulumu   
 • OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Prensipleri konusunda ülke proğramının oluşturulması
 • ISO/IEC 17025, 17020, 17024, 15189, 17021 ve Uluslararası OECD GLP Denetçiliği ve Baş Denetçiliği
Eski Siteye Dön